Νέα

Ἑορτὴ Ναοῦ στὴν Κέρκυρα

Τὸ Σάββατο, 16/29-6-2019, προερτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰσαύρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Μαρτύρων στὸν ὁμώνυμο Ἱερὸ Μετοχιακὸ Ναὸ στὴν Γαρίτσα τῆς Κέρκυρας. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ εἶχε μεταβεῖ ἀπὸ τὴν προτεραία στὴν νῆσο ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ προέστη τῆς Θ. Λειτουργίας, στὴν ὁποίαν συμμετεῖχαν ὁ Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο, ὁ Αἰδ. π. Ἄγγελος ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ ὁ Αἰδ. π. Νικόλαος ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα. Ἔψαλε ἑόρτια ὁ προσελθὼν ἐκ Βορείου Ἑλλάδος πρωτοψάλτης Νικόλαος Πολύχρος. Προσῆλθαν πιστοὶ ἀπὸ τὸ μικρὸ Ποίμνιο τῆς νήσου, ὅπως καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη, στοὺς ὁποίους ἀπευθύνθηκε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου μὲ ἑόρτια ἐνισχυτικὴ Ὁμιλία, καὶ μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία παρετέθη τράπεζα στὸν μικρὸ αὔλειο χῶρο τοῦ παλαιοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι κτίσμα τοῦ ΙΖ’ αἰῶνος.

Kerkyra