Νέα

Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου στὴν Ρουμανία

ντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας μας συμμετεῖχε στὸν ἑορτασμὸ τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου στὴν Σλατιοάρα Ρουμανία τὴν Παρασκευή, 15/28-6-2019, ἀποτελούμενη ἀπὸ τοὺς Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο, δύο Ἱερεῖς καὶ ἕναν Διάκονο.

ag.glikeriou 1

ag.glikeriou 2

Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς οἱ ἱερὲς Ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου τελέσθηκαν ἐντὸς τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως στὴν Σλατιοάρα, λόγῳ βροχοπτώσεων. Προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σλατιοάρας κ. Βλάσιος, Προκαθήμενος τῆς Άδελφῆς Ρουμανικῆς Ἱεραρχίας, οἱ ἐξ Ἑλλάδος Ἀρχιερεῖς, δύο Ἀρχιερεῖς τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς (Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κισινὲβ καὶ Μολδόβας κ. Γεώργιος καὶ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Βεσσαραβίας κ. Ἄνθιμος), καθὼς καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Νικοπόλεως κ. Βίκτωρας ἐκ Βουλγαρίας.

ag.glikeriou 3

ag.glikeriou 4

ag.glikeriou 5

Θ. Λειτουργία τελέσθηκε ὑπαίθρια, στὴν αὐλὴ τῆς Μονῆς, μὲ Ἱερὸ τὸ Παρεκκλήσιο τῆς Μεταμορφώσεως. Ἔλαβαν μέρος οἱ προαναφερθέντες, ὅπως καὶ ὁ γηραιὸς Θεοφ. Ἐπἰσκοπος Νεὰμτς κ. Δημοσθένης, παρουσίᾳ πολλῶν Ἱερέων καὶ Διακόνων, καὶ μεγάλου πλήθους πιστῶν, οἱ ὁποῖοι προσέτρεξαν γιὰ νὰ προσκυνήσουν καὶ τιμήσουν τὸν Ἅγιο Γλυκέριο. Ἔψαλε ὁ Μητροπολιτικὸς Χορὸς ὑπὸ τὸν Αἰδ. π. Ἀνδρέα Ὀνοφρέϊ. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου πέριξ τοῦ Καθολικοῦ, βασταζομένου ὑπὸ Ἱερέων καὶ ἀκολούθησε ἑόρτια τράπεζα.

ag.glikeriou 10

ag.glikeriou 6

ag.glikeriou 7

ag.glikeriou 8

ag.glikeriou 9

Τὴν Κυριακὴ Β’ Ματθαίου, 17/30-6-2019, σὰν προέκταση τῆς Πανηγύρεως, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γλυκερίου στὴν περιοχὴ Μάγκουρα, σὲ δάσος τῆς περιοχῆς τῆς Σλατιοάρας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, μὲ συμμετοχὴ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Σουτσάβας κ. Σωφρονίου καὶ ἄλλων Ρουμάνων Ἀρχιερέων, Ἱερέων καὶ Διακόνων.

ag.glikeriou 11

ag.glikeriou 12