Νέα

Συνάντηση νέων στὴν Ἀστόρια τῆς Νέας Ὑόρκης

Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Πελαγονίας κ. Μάξιμος εἶχαν μία ἐποικοδομητικὴ ἀνεπίσημη συνάντηση μὲ 40 περίπου νέους καὶ νέες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἀπὸ διάφορα μέρη τῶν Η.Π.Α. στὴν Ἀστόρια τῆς Νέας Ὑόρκης, τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 1-6-2019 ν.η.

1 L

2 L

Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς (τοῦ Τυφλοῦ), τὴν Θ. Λειτουργία στὸν Ἱ. Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης τέλεσε ὁ Θεοφ. Πελαγονίας κ. Μάξιμος μὲ ἄλλους Κληρικούς, συμπροσευχομένων στὸ Ἱερὸ Βῆμα τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καὶ τοῦ Σεβ. πρώην Ἀμερικῆς κ. Παύλου. Προσῆλθαν σὲ αὐτὴν καὶ οἱ συγκεντρωθέντες νέοι καὶ νέες, μετὰ δὲ τὴν Θ. Λειτουργία εἶχαν καὶ πάλι τὴν εὐκαιρία συναντήσεως μὲ τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ συζητήσεως μαζί τους σχετικὰ μὲ προβληματισμούς τους καὶ θέματα τῶν ἐνδιαφερόντων τους. Ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος τόνισε τὴν σημασία τέτοιων συναντήσεων μὲ αὐτοὺς ποὺ ἀποτελοῦν τὸ μέλλον τῆς Ἐκκλησίας μας.

18 L