Νέα

Συμμετοχὴ σὲ χειροτονία Ἐπισκόπου στὴν Βουλγαρία

πως εἶχε ἀποφασισθεῖ Συνοδικά, μετέβησαν στὴν Βουλγαρία οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, προκειμένου νὰ συμμετάσχουν σὲ χειροτονία Ἀρχιερέως τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς χώρας αὐτῆς.

Τὸ Σάββατο, 12/25-5-2019, οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἀφίχθησαν ἀεροπορικῶς στὴν Σόφια καὶ κατόπιν τακτοποιήσεώς τους σὲ κατάλυμα στὴν Μπογιάνα, ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου στὴν περιοχὴ τοῦ Κνιάζεβο, ἔξω ἀπὸ τὴν Σόφια, ὅπου ξεναγήθηκαν, προσκύνησαν στοὺς Ναούς, ἐπισκέφθηκαν τὰ ἐργαστήρια εἰκονογραφίας καὶ ἐκδόσεων καὶ τοὺς παρετέθη μεσημβρινὸ γεῦμα. Στὴν ἐπίσκεψη στὴν Μονὴ συμμετεῖχε καὶ ὁ ἐξ Ἔτνα Καλιφορνίας ἀφιχθεὶς Σεβ. Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος, καθὼς καὶ μικρὴ ὁμάδα προσκυνητῶν, μὲ δύο Ἱερεῖς καὶ λίγους λαϊκούς, ἀπὸ τὴν Ρωσία.

voulgaria 1

Τὸ ἀπόγευμα οἱ Ἀρχιερεῖς μετέβησαν στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Σόφια, ὅπου συναντήθηκαν μὲ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Τριάδιτζα κ. Φώτιο, καὶ ἐπίσης τὸν Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ἀγαθάγγελο Πρωθιεράρχη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κισινὲβ καὶ Μολδόβας κ. Γεώργιο, τοὺς Θεοφ. Ἐπισκόπους Βορονὲζ κ. Κύριλλο καὶ Βεσσαραβίας κ. Ἄνθιμο, ὅπως καὶ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Πλοεστίου κ. Ἀντώνιο τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας. Ὁ Σεβ. Τριάδιτζα κ. Φώτιος μὲ τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς εἶχαν νωρίτερα Συνοδικὴ Συνεδρίαση καὶ ἀπεφάσισαν μεταξὺ ἄλλων τὴν προαγωγὴ σὲ Βοηθὸ Ἐπίσκοπο τοῦ Ἱερομονάχου π. Βίκτωρος (Τοντόροβ), βασικοῦ συνεργάτου ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν τοῦ Σεβ. κ. Φωτίου ἐν Βουλγαρίᾳ. Στὸν Ναὸ τελέσθηκε συναπτῶς κατὰ τὸ σλαβονικὸ τυπικὸ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος.

voulgaria 2

Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, 13/26 Μαΐου, πρὸ τῆς Θ. Λειτουργίας ἔγινε τὸ προκαταρκτικὸ μέρος τῆς χειροτονίας τοῦ ἐψηφισμένου Θεοφ. Ἐπισκόπου Νικοπόλεως κ. Βίκτωρος, μὲ τὴν ἀνάγνωση ἐκ μέρους του τῆς Ὀμολογίας τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ὁ τίτλος ποὺ τοῦ ἐδόθη εἶναι πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς, κειμένης πλησίον τοῦ παλαιοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κέντρου τῆς Βουλγαρίας, τῆς πόλεως τοῦ Μεγάλου Τυρνόβου. Στὴν Θ. Λειτουργία προΐστατο ὁ τοπικὸς Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Τριάδιτζα κ. Φώτιος καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Πρωθιεράρχης τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Μητροπολίτης κ. Ἀγαθάγγελος, οἱ τέσσερις Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὑπόλοιποι τρεῖς τῶν Ρώσων, καὶ ὁ ἐκ Ρουμανίας Ἐπίσκοπος, συνολικὰ δέκα Ἀρχιερεῖς, ἐπίσης 15 Ἱερεῖς, 4 Διάκονοι καὶ πολλοὶ Ὑποδιάκονοι, παρουσίᾳ μεγάλου πλήθους πιστῶν.

voulgaria 3

voulgaria 4

χειροτονία ἔλαβε χώρα πρὶν ἀπὸ τὰ ἱερὰ Ἀναγνώσματα τοῦ Ἀποστόλου καὶ τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ὁ νέος Ἐπίσκοπος περιεβλήθη τὰ ἀρχιερατικὰ ἄμφια, καὶ αὐτὸς ἦταν ποὺ κοινώνησε τὸ μεγάλο πλῆθος τῶν πιστῶν ποὺ προσῆλθε στὴν συμμετοχὴ τῶν Τιμίων Δώρων.

voulgaria 5

Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, στὸ κέντρο του Ναοῦ, ὅπου οἱ Ἀρχιερεῖς παρετάχθησαν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τριάδιτζα κ. Φώτιος προσεφώνησε ἀπὸ στήθους τὸν νέο Θεοφ. Ἐπίσκοπο Νικοπόλεως κ. Βίκτωρα, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ ἀνέγνωσε τὸν χειροτονητήριο Λόγο του, ποὺ ἀπεδείκνυε ἄνθρωπο ὥριμο, ἔμπειρο, καὶ πνευματικῶς καλλιεργημένο, ἐν ἐπιγνώσει διατελοῦντα τῆς μεγάλης καὶ ἱερᾶς ἀποστολῆς τὴν ὁποίαν ἐπωμίσθηκε. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβ. Πρωθιεράρχης κ. Φώτιος τοῦ παρέδωσε τὴν ἀρχιερατικὴ Ράβδο καὶ ἀκολούθησαν εὐχὲς καὶ χαιρετισμοί.

voulgaria 6

Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία παρετέθη τράπεζα σὲ χῶρο τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, στὴν ὁποίαν παρεκάθησαν οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ Κληρικοὶ καὶ οἱ φιλοξενούμενοι ἀπὸ μακράν, ἤτοι ὁμάδα προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Ρωσία, ὅπως καὶ λίγοι πιστοί μας ποὺ ἦλθαν ὁδικῶς τὴν παραμονὴ ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, ἅπαντες δὲ ἐξέφρασαν τὶς εὐχές τους στὸν νέο Ἐπίσκοπο νὰ ἀναδειχθεῖ ἄξιος τῆς ὑψηλῆς διακονίας του στὴν Ἐκκλησία.

voulgaria 7

voulgaria 8

Οἱ ἐξ Ἑλλάδος Ἀρχιερεῖς μας ἐπέστρεψαν ἀεροπορικῶς στὴν Ἀθήνα ἀργὰ τὸ βράδυ τῆς αὐτῆς ἡμέρας.