Νέα

Συλλείτουργο στὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο καὶ χειροθεσία Μυρεψῶν

Σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα, τελέσθηκε τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων, 8/21-4-2019, ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου στὴν Νέα Φιλαδέλφεια, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ὡς ἔναρξη τῶν σχετικῶν ἱεροτελεστιῶν ἐν ὄψει τοῦ Καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου τῆς Μ. Πέμπτης.

silleitourgo ag.athanasios vaion 2019 1

silleitourgo ag.athanasios vaion 2019 2

λαβαν μέρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι, μὲ συμμετοχὴ πλήθους πιστῶν.

silleitourgo ag.athanasios vaion 2019 5

Μετὰ τὴν Μεγάλη Δοξολογία, προσήχθησαν ἐνώπιον τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἐπὶ τοῦ Θρόνου τέσσερις ὁρισθέντες λαϊκοὶ Ἀδελφοί, ἤτοι ὁ Ἄρχων Μυρεψὸς κ. Κωνσταντῖνος Δεμέτζος Καθηγητὴς Φαρμακευτικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν  καὶ οἱ Κοσμήτορες κ. Ζαχαρίας Ροῦσσος Ἀργυροχρυσοχόος, κ. Νικόλαος Ἰωάννου Χημικός καί κ. Σπυρίδων Κατσιγιάννης Χημικός-τεχνολόγος τροφίμων, στοὺς ὁποίους ἀναγνώσθηκε ἡ εἰδικὴ πρὸς τοῦτο Εὐχὴ Χειροθεσίας, περιεβλήθησαν τὶς λευκὲς ποδιές, καὶ ἐπίσης ἐπιστηθίους σταυρούς, λαβόντες κατόπιν τὴν θέση τους ἔναντι τοῦ Θρόνου καθ᾿ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας ποὺ ἐπακολούθησε, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας θεῖο Κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.

silleitourgo ag.athanasios vaion 2019 4

silleitourgo ag.athanasios vaion 2019 3

silleitourgo ag.athanasios vaion 2019 6

silleitourgo ag.athanasios vaion 2019 7

silleitourgo ag.athanasios vaion 2019 9

silleitourgo ag.athanasios vaion 2019 8

ς γνωστόν, οἱ Μυρεψοὶ θὰ συνεργήσουν στὴν ἔψηση τοῦ Ἁγίου Μύρου, ἡ ὁποία ἀρχίζει τὸ πρωὶ τῆς Μ. Δευτέρας, μετὰ τὴν Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία καὶ τὴν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ εὐλογεῖ τὸ δοχεῖο τοῦ ἐλαίου καὶ ἐκχέει σταυροειδῶς ἐντὸς τοῦ λέβητος, διὰ δὲ τοῦ Τρικηρίου ἀνάβει τὴν φωτιὰ κάτωθεν αὐτοῦ γιὰ τὴν ἔψηση ποὺ ἐπακολουθεῖ, ἀναγινωσκομένου τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου ἀπὸ τοὺς συμπαρόντας Ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς.

silleitourgo ag.athanasios vaion 2019 12

silleitourgo ag.athanasios vaion 2019 13