Νέα

Κοίμησις Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Ἔτνα Χρυσοστόμου

Τὸ Σάββατο, 3/16-2-2019, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ Μακαριστός Μητροπολίτης πρώην Ἔτνα Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἔπασχε ἀπὸ μακροῦ ἀπὸ καρδιακὸ νόσημα.

Etna Ἐξόδιος Ἀκολουθία καὶ ἡ ταφή του, κατὰ τὴν ἐπιθυμία του, τελέσθηκαν τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης, 6/19-2-2019, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Ἔτνα Καλιφορνίας τῶν Η.Π.Α., σύμφωνα μὲ τὸ Μοναστηριακὸ Τυπικό. Τῆς Ἀκολουθίας προέστη ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος, καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Ἀκάκιος καὶ οἱ Κληρικοὶ τῆς Ἀδελφότητος Αὐτῆς, παρέστη δὲ μικρὸς ἀριθμὸς πνευματικῶν τέκνων τοῦ μεταστάντος Ἀρχιερέως.

 Μακαριστός Μητροπολίτης πρώην ῎Ετνα Χρυσόστομος (κατὰ κόσμον Ἰωάννης Γκονζάλεζ δε Ἰτουρριάγα - Ἀλεξόπουλος), γεννήθηκε στὴν Καλιφόρνια τῶν Η.Π.Α. τὸ ἔτος 1943.

ταν ἀκαδημαϊκός, πτυχιοῦχος ῾Ιστορίας, ᾿Ορθοδόξων Σπουδῶν καὶ Ψυχολογίας ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Καλιφορνίας, τοῦ «Κέντρου ᾿Ορθοδόξων Παραδοσιακῶν Σπουδῶν» καὶ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Πρίνστον. Δίδαξε στὰ Πανεπιστήμια τῆς Καλιφορνίας καὶ τοῦ Ἄσλαντ καὶ στὸ Θεολογικὸ ᾿Ινστιτοῦτο τῆς Οὐψάλης Σουηδίας, διετέλεσε δὲ «εἰδικὸς ἐρευνητὴς» στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Χάρβαρντ, στὸ Πανεπιστήμιο τῆς ᾿Οξφόρδης καὶ στὸ Πανεπιστήμιον τῆς Οὐάσινγκτων. ᾿Επίσης, εἶχε διδάξει ὡς «ἐπισκέπτης Καθηγητὴς» στὰ Πανεπιστήμια Βουκουρεστίου καὶ ᾿Ιασίου Ρουμανίας.

ταν Ἱδρυτὴς τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς τοῦ ῾Αγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν ῎Ετνα Καλιφορνίας καὶ συνέγραψε ἀρκετὰ βιβλία καὶ ἄρθρα σὲ Περιοδικὰ τῆς ἀλλοδαπῆς, διατελέσας ᾿Ερευνητικὸς Προϊστάμενος στὸ «Κέντρο Παραδοσιακῶν ᾿Ορθοδόξων Σπουδῶν» τῆς ῎Ετνα.

χειροτονήθη Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος τὸ ἔτος 1976 ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Καναδᾶ κ. Ἀκακίου. ᾿Αρχιερεὺς ἐχειροτονήθη τὴν 8.1.1986 (π.ἡ.), ὡς ᾿Επίσκοπος ᾿Ωρεῶν, ἀπὸ τὸν Μακαριστὸ Σεβ. Μητροπολίτη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸ (+2013).

Τὴν 5/18-3-2014 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης τῆς προσωποπαγοῦς Μητροπόλεως Ἔτνα Καλιφορνίας. Τὴν δὲ 5/18-9-2014 ἔγινε δεκτὴ ἡ ὑποβολὴ αἰτήσεως αὐτοῦ νὰ συγκαταλεχθεῖ μὲ τοὺς Σχολάζοντας Ἀρχιερεῖς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, γιὰ σοβαροὺς λόγους ὑγείας, ἡ ὁποία ἐτέθη σὲ ἰσχὺ ἀπὸ 1-1-2015.

Εἴθε ὁ Κύριος νὰ κατατάξει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ μετὰ τῶν δικαίων! Εἴη ἡ μνήμη αὐτοῦ αἰωνία!