Νέα

Ἱστότοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τορόντο

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Τορόντο ἀπέκτησε ἐπίσημον παρουσίαν εἰς τὸ διαδίκτυον.

Μπορεῖτε νὰ μετεβῇτε εἰς τὸν νέον αὐτὸν ἱστότοπον ἀπὸ ΕΔΩ