Νέα

Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια σὲ ἄλλες περιοχὲς

ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων τὸ Σάββατο, 6/19-1-2019, τελέσθηκε μὲ Κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὰ ὕδατα καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς πατρίδος μας εὑρισκόμενα πλησίον θαλάσσης, ποταμοῦ ἤ λίμνης.

Μὲ ἀρχιερατικὴ παρουσία τελέσθηκαν στὴν Θεσσαλονίκη, ὅπου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὸν Μεγάλο Ἁγιασμὸ στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς λιτανευτικῆς πομπῆς πρὸς τὴν προβλῆτα τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Θεσσαλονίκης γιὰ τὴν τελετὴ τῆς Καταδύσεως. Στὴν πομπὴ συμμετεῖχαν Ἱερεῖς τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως, Μοναχές, Χορωδία, νέοι καὶ νέες τῶν Κατηχητικῶν μὲ ἐθνικὲς ἐνδυμασίες, ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης καὶ πλῆθος πιστῶν (βλ. καὶ ΕΔΩ)

theofania thesaloniki

Στὸν Βόλο, τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου τέλεσε μὲ προτροπὴ τοῦ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φωτίου ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μὲ τὸν Πρωτ. π. Γεώργιο Κεπάπογλου καὶ τὸν Ἐφημέριο Αἰδ. π. Κων/νο Παπανάτσιο καὶ ἐν συνεχείᾳ τέλεσε τὸν Μεγάλο Ἁγιασμό. Κατόπιν, ἀκολούθησε λιτανευτικὴ πομπὴ πρὸς τὸν θαλάσσιο χῶρο στὸ Λιμάνι τοῦ Βόλου πρὸ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης, ὅπου ἔγινε ἡ Κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Συμμετεῖχαν νέοι καὶ νέες μὲ παραδοσιακὲς ἐνδυμασίες καὶ πιστοὶ ἀπὸ τὸν Βόλο καὶ τὸν Ἀμπελῶνα Λαρίσης. Ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης ἀνέγνωσε Μήνυμα Θεοφανείων ποὺ εἶχε ἑτοιμάσει γιὰ τὴν περίσταση.

theofania volos

Στὴν Στυλίδα, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὅπου καὶ τέλεσε τὸν Μεγάλο Ἁγιασμὸ καὶ ἐν συνεχείᾳ μὲ τοὺς Ἱερεῖς Αἰδ. π. Ἰωάννη Φλέγκα, Ἱερομ. π. Σπυρίδωνα Γιαννόπουλο καὶ Ἱερομ. π. Μωυσῆ Σαμαρᾶ, καθὼς καὶ πλῆθος πιστῶν, κατῆλθε στὸν λιμένα τῆς κωμοπόλεως καὶ σὲ ἐξέδρα προέστη τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, εὐχηθεὶς τὰ δέοντα (γιὰ Βόλο καὶ Στυλίδα βλ. ΕΔΩ).

theofania stilida

Κατάδυση τοῦ Σταυροῦ τελέσθηκε καὶ σὲ ἄλλες περιοχές, ὅπως στὴν Χαλκίδα (ὅπου τόν Ἁγιασμό καί τήν κατάδυση τοῦ Σταυροῦ τέλεσε ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. π. Τιμόθεος) , τὴν Σάμο (τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστῃ ὁ Ἐφημέριος τοῦ νησιοῦ Παν/τος Ἀρχιμ. π. Ἀγαθάγγελος) κλπ.

theofania chalkida

theofania chalkida 1

theofania chalkida 2

theofania samos