Νέα

Ἐπίσκεψη τοῦ Ἐπισκόπου Μεθώνης Ἀμβροσίου στὴν Αὐστραλία

Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Αὐστραλία διαρκείας πέντε τουλάχιστον ἑβδομάδων πραγματοποίησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς ἐκεῖ Ἐπαρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας.

Sydney

Τὴν ἑπομένη τῆς ἀφίξεώς του, 1/14-11-2018, τελέσθηκε ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στὸν ὁμώνυμο Ναὸ στὸ Σύδνεϋ καὶ τὴν Θ. Λειτουργία τέλεσε ὁ εὑρισκόμενος ἀκόμη ἐκεῖ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ ὁποῖος εἶχε μεταβεῖ νωρίτερα στὴν Αὐστραλία, ὡς προσκεκλημένος τῆς Ἱεραποστολικῆς Κοινότητος τοῦ Τ. Σταυροῦ Μελβούρνης.

Κατόπιν, ὁ Θεοφ. Μεθώνης Ἀμβρόσιος μετέβη στὴν Νέα Ζηλανδία, ὅπου τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία μὲ τὸν Ἐφημέριο Αἰδ. π. Παῦλο στὸ Ὄκλαντ, στὸ Ναΐδριο τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης τὴν Κυριακή, 5/18 Νοεμ., ὅπου τέλεσε καὶ ἕναν Γάμο.

Μὲ τὴν ἐπιστροφή του στὴν Αὐστραλία, λειτούργησε τὸ ἐρχόμενο Σάββατο στὴν σερβικὴ Κοινότητα στὸ Γκράντβιλ, ὅπου πρόκειται νὰ ἱδρυθεῖ Ἐνορία ἐπ΄ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Τὴν Κυριακή, 12/25 Νοεμ., λειτούργησε στοὺς Ἁγίους Ἀναργύρους στὸ Σύδνεϋ μὲ τὸν Αἰδ. π. Νεμπόησα, τὸ δὲ Σάββατο, 18 Νοεμ./1 Δεκ., λειτούργησε στὴν Ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου στὴν Οὐντόγκα μὲ τὸν Ἐφημέριο Αἰδ. π. Ζβονιμίρ, καὶ τὴν Κυριακὴ στὸν σερβικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Καμπέρρα μὲ τὸν Ἐφημέριο Αἰδ. π. Ἀλέξανδρο.

Στὴν Μελβούρνη, λειτούργησε τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου μὲ τὸν Ἐφημέριο Ἱερομ. π. Θεόφιλο καὶ τὸ Σάββατο, 25 Νοεμ./8 Δεκ., στὴν Κοινότητα τοῦ Τ. Σταυροῦ μὲ τὸν Αἰδ. π. Ἰωάννη.

Τὴν Κυριακή, 26 Νοεμ./9 Δεκ., ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος λειτούργησε στὸν Ναὸ τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου στὴν Μελβούρνη μὲ τὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο κ. Ἰωάννη τῆς Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, καὶ τοὺς ἡμετέρους Κληρικοὺς π. Στυλιανό, π. Θεόφιλο καὶ π. Ἰωάννη, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας χειροτόνησε Πρεσβύτερο τὸν Διάκονο π. Ἀναστάσιο Βενέτη, ἔγγαμο, ὥστε νὰ ἀναλάβει ὡς Ἐφημέριος στοὺς Ἁγίους Ἀναργύρους στὸ Σύδνεϋ.

Melbourne

Στὴν Ἀδελαΐδα, τὴν Κυριακή, 3/16 Δεκ., ὁ Θεοφ. Μεθώνης λειτούργησε στὸν σερβικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σάββα μὲ τὸν Ἐφημέριο Αἰδ. π. Ἀθανάσιο καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀναχώρησε γιὰ τὴν Βρασβάνη, ὅπου φιλοξενήθηκε στὴν σερβικὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, στὸν Ναὸ τῆς ὁποίας εἶχε ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἁγιογραφία καὶ στὸν ὁποῖο τελέσθηκε ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, μὲ συμμετοχὴ τῶν Πατέρων Ἀρχιμ. π. Χριστοφόρου καὶ Ἱερομ. π. Συμεών, ὅπως καὶ ἡ ὀνομαστικὴ Ἑορτὴ τοῦ Θεοφ. Ἀμβροσίου κατὰ τὴν ἑπομένη ἡμέρα, 7/20 Δεκ., τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων.

Τὴν Παρασκευή, 8/21 Δεκ., ὁ Θεοφ. Μεθώνης προήδρευσε στὴν Συνεδρίαση τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐλευθέρας Σερβικῆς Ἐκκλησίας στὴν Αὐστραλία καὶ τὸ Σάββατο στὴν Κληρικολαϊκὴ Συνέλευση αὐτῆς.

Τὴν Κυριακή, 10/23 Δεκ., τελέσθηκε Συλλείτουργο τοῦ Θεοφ. Μεθώνης μὲ τὸν Θεοφ. Ἰωάννη τῆς ΡΟΕΔ καὶ τοὺς πέντε Σέρβους Κληρικούς τῆς Ἐπαρχίας (π. Χριστοφόρο, π. Συμέων, π. Ζβονιμίρ, π. Ἀθανάσιο καὶ π. Ἀλέξανδρο), μὲ συμμετοχὴ Σέρβων, Ρώσων καὶ Ἑλλήνων πιστῶν, στὸν Ἅγιο Νικόλαο στὴν Βρισβάνη.

Brisbaine

Καθ΄ ὅλη τὴν ἐκεῖ παραμονή του, ὁ Θεοφ. Ἀμβρόσιος φρόντισε γιὰ πολλὰ ποιμαντικά, νομικὰ καὶ ἄλλα θέματα, γιὰ τὴν ὁμαλὴ πορεία τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων.

Κατόπιν πάντων τούτων, ὁ Θεοφ. Μεθώνης ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα ὁλοκληρώσας τὴν ἀνατεθεῖσα εἰς αὐτὸν ἐκκλησιαστικὴ διακονία στὴν μακρυνὴ Αὐστραλία.