Νέα

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2019

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ Ἑορτολόγιον, ἤτοι ὁ Ἡμεροδείκτης τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου γιὰ τὸ ἐρχόμενο ἔτος 2019.

UNADJUSTEDNONRAW thumb 66 Ἡμεροδείκτης ἔχει ἰδιαίτερη χρηστικὴ ἀξία, ἐφ’ ὅσον σὲ μικρὸ σχῆμα «τσέπης» καὶ στὶς 96 σελίδες του περιλαμβάνει ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ἡμερολόγιο κατὰ μῆνα, τὰ Εὐαγγελικὰ καὶ Ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν, τὸ Νηστειοδρόμιο καὶ τὸ Κυριακοδρόμιο, σύνθεση καὶ φωτογραφία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου πρώην Φλωρίνης τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ, ἀναλυτικὸ Κατάλογο ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, ταξινομημένων κατὰ γεωγραφικὴ περιοχή, καὶ διευθύνσεις ἐνδεικτικῶν Δικτυακῶν κόμβων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τὸ ἰδιαίτερο στοιχεῖο τοῦ Ἑορτολογίου εἶναι τὸ Ἀφιέρωμα ποὺ περιέχει γιὰ τὴν Ἐπέτειο τν 50 τν π τς πισήμου ναγνωρίσεως τν πισκοπικν χειροτονιν τς εραρχίας τς κκλησίας μας. Σὲ εὐσύνοπτο καὶ περιεκτικὸ κείμενο ἀναφέρεται τὸ ἱστορικὸ αὐτοῦ τοῦ τόσο σημαντικοῦ θέματος, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ γνωρίζουν καλῶς ἅπαντες, Κλῆρος καὶ Λαός, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ κεφαλαιῶδες ζήτημα, τὸ ὁποῖο βάλλεται ἀνέκαθεν ἀπὸ τοὺς ποικίλους ὑπεναντίους γιὰ νὰ πληγεῖ ἡ ἐκκλησιαστικότητα, ἐγκυρότητα καὶ αὐθεντικότητά μας. 

Τὸ Ἑορτολόγιον 2019 διατίθεται στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας στὴν τιμὴ τοῦ 1 εὐρώ.