Νέα

Ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν

Τν Τετάρτη, 8/21-11-2018, τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, πανηγύρισε ἡ ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ στὰ Ἀθίκια Κορινθίας.

athikia1

Στὴν ἑόρτια Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἀρκετοὶ Ἱερεῖς καὶ δύο Διάκονοι.

athikia6

μιλία γιὰ τὴν Ἑορτὴ ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.

athikia5

Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία ἀκολούθησε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, στὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος οἱ πολυπληθεῖς προσκυνητές.

athikia8

athikia9

athikia11

athikia12

κολούθησε ἑόρτια τράπεζα σὲ ὅλους τοὺς προσελθόντες ἀπὸ τὴν φιλόξενη Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς ὑπὸ τὴν Γερόντισσα Ἁγνὴ Καθηγουμένη.

xios

Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς εἶχε χοροστατήσει στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ στὴν Ἀγρυπνία τοῦ Ταξιάρχου Μιχαὴλ στὴν ἑόρτάζουσα ὁμώνυμη Μονὴ στὰ Νένητα τῆς νήσου Χίου.

5D4 9681

5D4 9692

Στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Ἁγίων Ἀγγέλων στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς τελέσθηκε ἱερὰ Ἀγρυπνία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, μὲ συμμετοχὴ Κληρικῶν καὶ ἀρκετῶν προσκυνητῶν, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἔγινε καὶ λιτάνευση τῆς ἱ. Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Ἀσωμάτων Δυνάμεων, ἡ δὲ Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς ὑπὸ τὴν Γερόντισσα Ταξιαρχία Καθηγουμένη δεξιώθηκε ἑορτίως τοὺς πανηγυριστές.

5D4 9702

5D4 9737