Νέα

Κατασκηνώσεις Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας μας

ρχὰς Ἰουλίου, ξεκίνησε ἡ κατασκηνωτικὴ περίοδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, στὸν Ταξιάρχη Χαλκιδικῆς, ἡ ὁποία περιλάμβανε δύο δεκαήμερα γιὰ ἀγόρια καὶ κορίτσια χωριστά, ἡλικάς 7 ἕως 17 ἐτῶν. Τὸν Ἁγιασμὸ τῆς ἐνάρξεως λειτουργίας τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, ἐνῶ ὑπεύθυνος καὶ συντονιστὴς ἦταν ὁ Αἰδ. π. Γρηγόριος Πρυνιᾶς.(Περισσότερα βλ. ΕΔΩ)

kataskinoseis thes 2018

Μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ Αὐγούστου κατὰ τὸ Πάτριο, ξεκίνησε καὶ ἡ κατασκηνωτικὴ περίοδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας μὲ τὴν ἐπωνυμία «Περιβόλι τῆς Σουμελᾶ». Ἡ ἔναρξη ἔγινε μὲ τὴν ἐγκατάσταση 130 κοριτσιῶν ἡλικίας 11 ἕως 18 ἐτῶν (θὰ ἀκολουθήσει ἡ περίοδος τῶν ἀγοριῶν). Ἁγιασμὸ τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, μὲ τὸν Αἰδ. π. Ματθαῖο καὶ τὸν Διάκονο Κων/νο. Ἀπευθύνθηκαν κατάλληλες νουθεσίες, διανεμήθηκαν ἀναμνηστικά, καὶ ἔγινε ἐνημέρωση γιὰ τὸ κύριο θέμα τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου ποὺ θὰ εἶναι σχετικὰ μὲ τὴν Μακεδονία μας. Τὸ πρόγραμμα, ἐκτὸς ἀπὸ διάφορες ἀθλητικὲς καὶ καλλιτεχνικὲς δραστηριότητες, περιλαμβάνει καὶ τὴν τέλεση τὰ ἀπογεύματα τῶν Παρακλητικῶν Κανόνων πρὸς τιμὴν τῆς Παναγίας μας, λόγῳ τῆς περιόδου τῆς Νηστείας τοῦ Δεκαπενταυγούστου ποὺ διανύουμε.
(Περισσότερα βλ. ΕΔΩ)

kataskinoseis imab 2018