Νέα

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψη στὸ Κονγκὸ

Μία νέα ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη πραγματοποίησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κανάγκας τῆς Ἐκκλησίας μας, στὴν Λαϊκὴ Δημοκρατία τοῦ Κονγκό. Διήρκεσε δύο ἑβδομάδες καὶ περιλάμβανε, ἐν μέσῳ ἀπεριγράπτων ταλαιπωριῶν, δυσκολιῶν καὶ κινδύνων, ἐπισκέψεις σὲ δύο κύριες περιοχὲς τῆς Ἱεραποστολῆς, χωρὶς δυνατότητα νὰ συμπεριλάβει καὶ ἄλλες, ὅπου ὑπάρχουν Ἱεραποστολικές μας Κοινότητες, λόγῳ τοῦ περιορισμένου τοῦ χρόνου καὶ ἄλλων δυσχερειῶν.

Τὴν παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, 28-6/11-7-2018, ἔφθασε μαζὶ μὲ ἕναν λαϊκὸ ἀδελφὸ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στὴν Κανάγκα, ὅπου ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ μεγάλο πλῆθος Κλήρου καὶ Λαοῦ καὶ ἔθεσε σὲ προσκύνηση ἐπιτραχήλιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τοῦ ἐν Αἰγίνῃ καὶ τμῆμα Λειψάνου τοῦ Ἁγίου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, πρὸς ἁγιασμὸν τοῦ τοπικοῦ Ποιμνίου.

Στὴν περιοχὴ ἐκείνη, μετὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου τὴν ἑπομένη, ὅπως καὶ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τὴν μεθεπομένη σὲ ἑορτάζοντα Ναό, εἶχε τὴν δυνατότητα στὶς λίγες ἡμέρες τῆς παραμονῆς του νὰ τελέσει Θ. Λειτουργίες καὶ χειροτονίες Κληρικῶν, Ἱερέων καὶ Διακόνων, νὰ κατηχήσει καὶ διδάξει τὸ τοπικὸ Ποίμνιο, νὰ πραγματοποιήσει Συνάξεις μὲ τοὺς Κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς σχετικὰ μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς Ἱεραποστολῆς ἀκόμη καὶ διὰ τῆς ἱδρύσεως Σχολείου, Κλινικῆς καὶ Ξυλουργείου, στὸν Ναὸ καὶ τὸ κτήριο τῆς κεντρικῆς διοικήσεως κλπ.

Kanaga1

Kanaga2

Kanaga3

Kanaga4

Kanaga5

Kanaga6

Kanaga7

Kanaga8

Kanaga9

Kanaga9a

Κατόπιν, μὲ δύο ἀεροπορικὰ ταξίδια μέσῳ πρωτευούσης γιὰ κάλυψη ἀποστάσεως μόλις 180 χλμ., λόγῳ ἀνυπάρκτου ὁδικοῦ δικτύου, ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μετέβη στὴν πόλη Μπουτζιμάϊ, ὅπου ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ Κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς τῆς περιοχῆς τοῦ Ἀνατ. Κασάϊ. Ὑποδοχὴ καὶ προσκύνησις τῶν εὐλογιῶν ἔγινε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Καὶ στὴν περιοχὴ αὐτή, κατὰ τὶς ἑπόμενες ἡμέρες, τελέσθηκαν Θεῖες Λειτουργίες καὶ χειροτονίες Κληρικῶν, Ἱερέων καὶ Διακόνων, ἔγιναν Συσκέψεις Κλήρου καὶ Λαοῦ, τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία θεμελιώσεως νέου Ἱεροῦ Ναοῦ πρὸς τιμὴν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου κλπ.

Bugimayi1

Bugimayi2

Bugimayi3

Bugimayi4

Bugimayi5

Bugimayi6

Bugimayi7

Bugimayi8

Bugimayi9

Bugimayi9a

Bugimayi9b

Τὴν Τετάρτη, 12/25 Ἰουλίου ἔγινε ἐπιστροφὴ στὴν Κινσάσα, ὅπου ὑπῆρξε συνάντηση μὲ τὸν τοπικὸ Κλῆρο ὑπὸ τὸν Πρωτ. π. Λεωνίδα Κασέγια, ἀλλὰ καὶ τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο τοῦ Κονγκὸ-Μπραζαβὶλ Αἰδ. π. Ἐμμανουήλ, σχετικὰ μὲ τὶς προοπτικὲς τῆς ἐκεῖ ἱεραποστολικῆς ἀναπτύξεως καὶ μάλιστα ὅσον ἀφορᾶ τὴν δημιουργία ἀνδρώας καὶ γυναικείας Μονῆς. Τὴν δὲ Παρασκευή, 14/27 Ἰουλ., πραγματοποιήθηκε τὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

Kinshasha