Νέα

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΟΣΙΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

 

Ἡ Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος
τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἱερωνύμου τῆς Αἰγίνης

 

Η ΙΕΡΑ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, ἀπεφάσισε –χάριτι θείᾳ- κατὰ τὴν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 5/18.9.2014, νὰ προβῆ στὴν ἐπίσημη Διακήρυξι τῆς πανθομολογουμένης Ἁγιότητος τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἱερωνύμου τῆς Αἰγίνης (+3/16.10.1966).


Γιὰ τὴν Ἀπόφασι αὐτὴ ἔγινε εὐμενὴς Εἰσήγησις ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, ἡ ὁποία ἐνεκρίθη ὁμοφώνως ἀπὸ τὰ σεπτὰ Συνοδικὰ Μέλη, ἡ δὲ Διακήρυξις καὶ ὁ πρῶτος Ἑορτασμὸς τοῦ νέου Ἁγίου ὡρίσθηκε νὰ ἐπιτελεσθῆ κατὰ τὴν μνήμην Αὐτοῦ, τὴν 3/16.10.2014, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στὴν Αἴγινα, τὸν ὁποῖον μάλιστα ἀνήγειρε ὁ ἴδιος ὁ τιμώμενος Ἅγιος μετὰ τὴν ἐπίσημη προσχώρησί του στὸ Πάτριο Ἡμερολόγιο καὶ τὴν ἐπιτέλεσι σὲ Αὐτὸν Θαύματος τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, κατὰ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’40.

***

OsiouGeronymou10


ἑόρτιος Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, προηγηθέντος τοῦ Ἑσπερινοῦ κατὰ τὴν παραμονή, ἐψάλη ἀπὸ ἰδιαιτέρα Φυλλάδα τοῦ νέου Ὁσίου Ἱερωνύμου, ἡ ὁποία περιέχει πλήρη Ὑμνογραφικὰ Αὐτοῦ, καὶ ἐκυκλοφόρησε ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Αἰγίνης, ὅπου ὁ Ἅγιος ἀσκήτευσε τὴν τελευταία 20ετία τοῦ πολυπαθοῦς βίου του. Γιὰ τὴν περίστασι, εἶχε ἑτοιμασθῆ ὡραῖο Εἰκόνισμα τοῦ Ἁγίου, φροντίδι καὶ δεήσει τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, ὑπευθύνου γιὰ τὰ τῆς Διακηρύξεως, καὶ ἐπίσης τὴν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 3/16ης Ὀκτωβρίου, μετεφέρθη καὶ ἡ ἀργυρὰ Λειψανοθήκη μὲ τὰ εὐώδη Λείψανα τοῦ Ὁσίου στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ἀπὸ τὸ παρακείμενο Ἡσυχαστήριο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

 

OsiouGeronymou9


Στὶς ἱ. Ἀκολουθίες καὶ στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Σεβασμ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο καὶ ἀρκετοὺς Ἱερεῖς καὶ Διακόνους. Στὴν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν ἐπίσης μέρος καὶ οἱ παρεπιδημοῦντες κατ’ αὐτὰς στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν Ἑορτὴ καὶ Πανήγυρι τῆς παραμονῆς, τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν Φυλή, Ρουμᾶνοι Ἐπίσκοποι τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς χώρας τους Θεοφιλ. Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος καὶ Γαλατσίου κ. Διονύσιος.


Παρέστησαν ἐπίσης συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος, καὶ πολλοὶ ἀκόμη Κληρικοί, Μοναχοὶ καὶ Μοναχές, ὡς καὶ μέγα πλῆθος εὐσεβῶν ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη.

 

OsiouGeronymou4


ψαλε εὔρυθμα Χορὸς Ἱεροψαλτῶν ὑπὸ τὸν Μουσικοδιδάσκαλο κ. Ἀθανάσιο Ἰωαννίδη, τὸ δὲ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα ἀπήγγειλε ὁ ἐκ τῶν πνευματικῶν τέκνων τοῦ Ὁσίου Γέροντος κ. Παναγιώτης Τόγιας.

 

OsiouGeronymou8


Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ πανηγυρικὸ Λόγο (ΕΔΩ) γιὰ τὸν Ὅσιο Ἱερώνυμο ἀνέγνωσε ὁ Σεβασμ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. 

 

OsiouGeronymou6

Μετὰ τὴν Ἀπόλυσιν, ἐψάλησαν τὸ «Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν» καὶ τὸ «Ὅτε καταβάς», ὡς καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ νέου Ἁγίου, καὶ ὁ Θεοφιλ. Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνέγνωσε τὴν καλλιτεχνικῶς ἐκτυπωθεῖσα Συνοδικὴν Πρᾶξιν (ΕΔΩ) τῆς Διακηρύξεως.

 

OsiouGeronymou1


ν συνεχείᾳ, καὶ ψαλλομένων τῶν ἀργῶν Εὐλογηταρίων ἐκ τῶν Μακαριστηρίων τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου, ἐνώπιον τῆς ἱ. Λειψανοθήκης καὶ τῆς ἱ. Εἰκόνος Αὐτοῦ, ἐπὶ τοῦ ἱ. Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖον ἐτέθη ἐπὶ τετραποδίου, ὑπεγράφη ὑπὸ τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, προηγηθέντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, ἡ Συνοδικὴ Πρᾶξις, καὶ ἔγινε προσκύνησις τῶν ἱ. Λειψάνων καὶ τῆς ἱ. Εἰκόνος ὑπ’ Αὐτῶν.

 

OsiouGeronymou2

 

δὲ Μακαριώτατος εὐλόγησε διὰ τῆς ἱ. Λειψανοθήκης σταυροειδῶς τὸ ἐκκλησίασμα, ἐν ὕμνοις δοξολογικοῖς καὶ εὐχαριστηρίοις, ἐν μέσῳ συγκινήσεως καὶ πνευματικῆς ἐξάρσεως καὶ ἀνατάσεως ἁπάντων τῶν συμπαρόντων. Ἡ δὲ εὐλογία τοῦ νεοδοξασθέντος Ἁγίου ἦτο διάχυτος, διὰ τῆς πλουσίως ἀναπεμπομένης εὐωδίας καὶ πνευματικῆς δωρεᾶς Αὐτοῦ!...

 

OsiouGeronymou11


Κατόπιν, οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ ὁ Κλῆρος, μετὰ τῆς ἱ. Λειψανοθήκης καὶ τῆς ἱ. Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου ποὺ ἐβαστάζοντο ὑπὸ Ἱερέων, ἐξῆλθαν τοῦ Ναοῦ, πρὸ δὲ Αὐτοῦ ὁ Μακαριώτατος ἀπηύθυνε σύντομη προσλαλιὰ εὐχαριστίας στὸν Θεὸ γιὰ τὴν μεγάλη δωρεὰ Αὐτοῦ, καὶ ἐγκωμιασμοῦ τοῦ νέου Ἁγίου, δεόμενος γιὰ τὴν προστασία Του καὶ εὐχόμενος γιὰ τὶς πρεσβεῖες καὶ εὐλογίες Του πρὸς ἅπαντας. Ἐλήφθησαν ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες.

 

OsiouGeronymou3


ντὸς καὶ πάλιν τοῦ Ναοῦ διενεμήθη τὸ Ἀντίδωρον, ὡς καὶ ἡ ἐκτυπωθεῖσα σὲ μικρὸ μέγεθος (9 x 12 ἑκ.) Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου ὡς Εὐλογία, μὲ τὸ Ἀπολυτίκιόν Του ὄπισθεν.

 

OsiouGeronymou7


πικράτησε μεγάλη χαρὰ πνευματική, παρὰ τὴν κόπωσι ἀπὸ τὴν στενότητα τοῦ χώρου γιὰ τόσο μεγάλο πλῆθος Κλήρου καὶ Λαοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑψηλὴ γιὰ τὴν ἐποχὴ θερμοκρασία...

***

ργότερα, παρετέθη τράπεζα στοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ Κληρικούς, ὡς καὶ σὲ λαϊκούς, σὲ ἑστιατόριο ἐντὸς τῆς πόλεως τῆς Αἰγίνης. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος καὶ ἕτεροι ἐκ τῶν Ἀρχιερέων, Κληρικῶν καὶ Προσκυνητῶν, μετέβησαν γιὰ προσκύνησι στὴν Μονὴ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τοῦ Θαυματουργοῦ. Τινὲς δὲ συνέχισαν τὸ προσκύνημα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Χρυσολεοντίσσης καὶ ἐπίσης στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὅπου φυλάσσονται τὰ ἱ. Λείψανα τοῦ Ἁγίου Γέροντος Ἱερωνύμου, κεῖται ὁ Τάφος του, τὸ δωμάτιο ὅπου διέμενε καὶ ἐδέχετο τοὺς προσκυνητάς, ἀλλὰ καὶ τὸ θαυμαστὸ Ἀσκητήριό του...

***

 

OsiosJeronymos

 

μεγάλη αὐτὴ εὐλογία τοῦ Ἁγίου Θεοῦ στὴν ἑνωμένη Σύνοδό μας, διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου τῆς Αἰγίνης, πιστεύουμε ὅτι εἶναι ἡ ἀπαρχὴ καὶ ὅσων ἄλλων Διακηρύξεων θὰ ἀκολουθήσουν, ἐλπίζουμε δὲ καὶ εὐχόμεθα νὰ συντελέσουν στὸν στηριγμὸ καὶ τὴν ἐνίσχυσι ἁπάντων ἡμῶν, ἐν τῇ Ἀληθείᾳ καὶ Ἀγάπῃ τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας, στὶς τόσο δύσκολες ἡμέρες τῆς καθολικῆς Ἀποστασίας ποὺ διερχόμεθα.

OsiouGeronymou5


σιε τοῦ Θεοῦ Ἱερώνυμε, φιλάνθρωπε νέε Ἡσυχαστὰ καὶ Θαυματουργέ, πρέσβευε ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν!

 

Περισσότερες φωτογραφίες στούς ἰστοτόπους impc.gr καί imab.gr