Νέα

Χειροτονίαι νέων κληρικῶν

Cheiroton2011a 

     Τήν Κυριακήν 7/20-11-2011, εἰς τὸ Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος προέβη εἰς τὴν χειροτονίαν τοῦ εὐλαβεστάτου Ἱεροδιακόνου π. Γρηγορίου Ζιώγου εἰς τὸν δεύτερον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης. Ὁ προαχθείς ἀνήκει εἰς τὴν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου Ἀθικίων Κορινθίας.

 

        Εἰς τὴν ἰδίαν λειτουργίαν ὁ Μακαριώτατος ἐχειροτόνησεν εἰς διάκονον τόν εὐλαβέστατον κ. Γεώργιον Μανταρόπουλον, ὅστις τὴν ἑπομένην ἐχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον. Ὁ νεοχειροτονηθεὶς εἶναι ἔγγαμος καὶ πατήρ τριῶν τέκνων καὶ θὰ ἀναλάβῃ Ἱεραποστολικήν δρᾶσιν εἰς τὴν Γαλλίαν