Νέα

Χειροτονία π. Ραφαήλ Rossi

        Τὴν Κυριακήν 23 Σεπτεμβρίου / 6 Ὀκτωβρίου 2013, εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς το κέντρον τῆς Μελβούρνης, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος προήγαγε τὸν εὐλαβέστατον Ἱεροδιάκονον π. Ραφαήλ Rossi εἰς Πρεσβύτερον.

 

 

Rossi

        Ὁ π. Ραφαήλ εἶναι Ἰταλικῆς καταγωγῆς καὶ θὰ ἐξυπηρετεῖ τὰς λειτουργικάς ἀνάγκας τῶν ἀγγλοφώνων Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Μελβούρνης δραστηριοποιούμενος εἰς τὰ πλαίσια τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Πρέπει νὰ σημειωθῇ ὅτι εἰς τὸν χῶρον αὐτόν ὅπου νῦν στεγάζεται ἡ Ἱεραποστολή εἶχε τελεσθεῖ διὰ πρώτην φοράν Ὀρθόδοξος λειτουργία εἰς τὴν αὐστραλιανήν ἤπειρον τὸ ἔτος 1898 ὑπό τὸν Ἱερομόναχον π. Ἀντώνιον Καντόπουλον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.