Νέα

Χειροτονία π. Ματθαίου

Matthew

 

        Εἱς τὸν κατάμεστον Ἱερὸν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας τὴν Παρασκευὴν 25 Μαΐου / 7 Ἰουνίου 2013, ἑορτὴ τῆς Γʹ εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἑγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος πρεβίβασεν εἰς τὸν δεύτερον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης τὸν εὐλαβέστατον Ἱεροδιάκονον π. Ματθαῖον Μαβίδην. Ὁ π. Ματθαῖος εἶναι ἔγγαμος καὶ πρόκειται νὰ ὑπηρετήσῃ εἰς τὸ θυσιαστήριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μαγούλας Ἀττικῆς.


Βλ. ἀναλυτικόν ἀρθρογράφημα μετὰ φωτογραφιῶν εἰς τὸν ἰστότοτοπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας