Νέα

Χειροτονία π. Γεωργίου Κούρου

Kouros1

Τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου 19η Μαΐου / 1η Ἰουνίου 2014, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωϋσῆς προέβη εἰς τὴν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ Εὐλαβεστάτου κ. Γεωργίου Κούρου. Ἡ χειροτονία ἔλαβε χώραν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἰωσῆφ ἀπὸ Ἀριμαθαίας τοῦ Whitevale (Pickering) είς τὸ Ὀντάριον τοῦ Καναδᾶ.

Kouros2

Ὁ π. Γεώργιος εἶναι ἔγγαμος καὶ ὡς λαϊκὸς ἔχει προσφέρει πολλάς ὑπηρεσίας εἰς τὴν Ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου Ἰωσῆφ ὑπὸ τὴν πνευματικὴν καθοδήγησιν τοῦ π. Σεργίου Pellegrini.

Kouros3