Νέα

Χειροτονία Κληρικοῦ γιὰ τὴν Κούβα

 ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων, Β’ Ματθαίου, 5/18.6.2017, τελέσθηκε ἡ χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον τοῦ π. Εὐαγγέλου, ἀπὸ τὴν Κούβα, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίας Μαρκέλλης στὴν Ἀστόρια τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν Η.Π.Α., ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο.

cheirotonia ameriki 2017 1

Στὴν Θεία Λειτουργία, στὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος Κληρικοὶ τῆς Μητροπόλεως, παρέστη συμπροσευχόμενος καὶ ὁ ἀσθενῶν Σεβ. Μητροπολίτης πρώην Ἀμερικῆς κ. Παῦλος. Ὁ π. Εὐάγγελος δέχθηκε τὶς εὐχὲς τῶν πιστῶν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς διανομῆς τοῦ Ἀντιδώρου, ὅπως καὶ στὴν τράπεζα ποὺ ἐπακολούθησε στὴν αἴθουσα τῆς Ἐνορίας.

cheirotonia ameriki 2017 2

cheirotonia ameriki 2017 3

cheirotonia ameriki 2017 4

cheirotonia ameriki 2017 5

cheirotonia ameriki 2017 6

cheirotonia ameriki 2017 7

 cheirotonia ameriki 2017 8

π. Εὐάγγελος γεννήθηκε τὸ 1970 στὴν Ἀβάνα τῆς Κούβας καὶ σπούδασε οἰκονομικὲς ἐπιστῆμες. Ἦταν Παπικὸς καὶ μεταστράφηκε στὴν ὀρθοδοξία μετὰ τὴν ἵδρυση Ναοῦ στὴν Κούβα (2002) ὑπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ὅμως, ἔγινε ἀποδεκτὸς ἀπὸ τοὺς Νεοημερολογῖτες ὑπευθύνους μὲ χρῖσμα, διότι τοῦ εἶπαν ὅτι τὰ μυστήρια τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν ἀναγνωρίζονται καὶ δὲν χρειαζόταν βάπτισμα. Ἐν συνεχείᾳ, τὸ 2011, χειροτονήθηκε διάκονος.

Κατὰ τὴν διάρκεια ὅμως τοῦ καταρτισμοῦ του στὰ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, γνώρισε περὶ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας διαδικτυακῶς καὶ κατόπιν ἠλεκτρονικῆς ἀλληλογραφίας μετὰ τῆς ἡμετέρας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς ἀπεφάσισε νὰ προσχωρήσει στὴν Γνησία Ὀρθοδοξία. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὑπέβαλε τὴν παραίτησή του ἀπὸ τὴν θέση του στοὺς Νεοημερολογῖτες, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι μόλις τοὺς ἐξήγησε τοὺς λόγους ἀπομακρύνσεώς του ἔλαβαν μέτρα ἐναντίον του.

Κατόπιν, ἦλθε στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ μάθει τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴν Σχολὴ νεοελληνικῆς γλώσσης τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μὲ τὴν ἐπιστροφή του στὴν πατρίδα του ἔλαβε πρόσκληση καὶ ἐπισκέφθηκε τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς. Ἐκεῖ, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος ἔλαβε τὸ κανονικὸ Ὀρθόδοξο Βάπτισμα, τὸ ὁποῖο δὲν εἶχε, καὶ κατόπιν χειροτονήθηκε Διάκονος ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο, ὅπως καὶ Πρεσβύτερος ὅπως ἐγράφη ἀνωτέρω.

π. Εὐάγγελος εἶναι ἔγγαμος καὶ ἔχει τέσσερα τέκνα. Ἔχει ἱδρύσει μικρὴ Ἐνορία στὴν Ἀβάνα τῆς Κούβας, ὅπου καὶ θὰ διακονήσει γιὰ τὴν διάδοση τῆς ἀληθινῆς Πίστεως καὶ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ.