Νέα

Φιλανθρωπικὴ Ἐπιμορφωτικὴ Ἐκδήλωση στὴν Καβάλα

Τὴν Κυριακή, 4/17-12-2017, ἔγινε στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Καβάλα μία ἐνδιαφέρουσα Ἐκδήλωση, ἡ ὁποία ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα τοῦ Ναοῦ «Ἅγιος Ίωάννης ὁ Ἐλεήμων», μὲ τίτλο «Ἀγαπᾶμε καὶ βοηθᾶμε», σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς γεροντικῆς ἄνοιας.

Kav1

Παρέστη καὶ ἐπευλόγησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος χαιρέτησε τὴν Ἐκδήλωση, καὶ παρέστησαν ἀρκετοὶ ἐκ τῶν πιστῶν.

Kav2

μιλήτριες ἦταν οἱ κυρίες Φλαμουρίδου Μαρία, Νευρολόγος, καὶ Κατερινάκη Σοφία, Ψυχολόγος – Συντονίστρια ὁμάδων αὐτο-βοηθείας Φροντιστῶν ἀτόμων μὲ νόσο Ἀλτσχάϊμερ.

Kav3

Μετὰ τὶς Εἰσηγήσεις, τέθηκαν ἐρωτήματα ἀπὸ τοὺς παρόντες, τὰ ὁποῖα ἀπαντήθηκαν. Ἀκόμη, ἀπὸ τὴν Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα βραβεύθηκε καὶ ὁ εὐσεβὴς νέος Ἀριστείδης Μαχαιρίδης γιὰ τὴν εἰσαγωγή του σὲ Πανεπιστημιακὴ Σχολή.

Kav4