Νέα

Τρισάγιον εἰς τόν Μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπον Χρυσόστομον

Τρισάγιον εἰς τόν Μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπον Χρυσόστομον

Ὁ νεοεκλεγής Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 24-9/7-10-2010, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναχράντου καί ἔψαλε τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ προκατόχου αύτοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χρυσοστόμου.