Νέα

Τρισάγιον εἰς τὸν Ἀείμνηστον Κυβερνήτην Ἰωάννην Καποδίστριαν

Τὴν Δευτέραν 27 Σεπτεμβρίου / 10 Ὀκτωβρίου 2016, συνεπληρώθησαν 185 ἔτη ἀπὸ τὴν δολοφονίαν τοῦ εὐσεβεστάτου Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου Καποδιστρίου.

 

Capodistria3

Κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος, συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς Δημητριάδος κ. Φώτιον, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιον καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, μετέβη εἰς τὴν πόλιν τοῦ Ναυπλίου καὶ ἐτέλεσε Τρισάγιον ἐπὶ τοῦ σημείου εἰς τὸ ὁποῖον ἐγένετο ἡ ἄνανδρος δολοφονία τοῦ Κυβερνήτου, εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Ναυπλίου.

 kapodistria2

ἐξόχως συμβολικὴ αὕτη κίνησις ἔχει τὸ νόημα, ἀφ᾽ ἑνὸς τῆς ἐκφράσεως τῆς εὐγνωμοσύνης τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ τοῦ ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ εὐσεβεστέρου καὶ ἐντιμωτέρου πολιτικοῦ ἄρχοντος τῆς Πατρίδος μας, ἀφ᾽ ἑτέρου νὰ δώσῃ τὸ μήνυμα εἰς τὴν νεωτέραν γενεάν, περὶ τοῦ προτύπου τοῦ ἰδανικοῦ πολιτικοῦ.

Capodistria4

 

Εὐχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ ἀναδείξῃ εἰς τὴν δοκιμαζομένην Πατρίδα μας ἄρχοντας ἐμφορουμένους ἀπὸ τὰς ἀρετὰς τῆς εὐσεβείας καὶ τῆς ἀνιδιοτελοῦς θυσιαστικῆς προσφορᾶς πρὸς τὰ κοινὰ ὅπως ὁ Μακαριστὸς Κυβερνήτης.