Νέα

Τρισάγιον εἰς τὸ μνῆμα τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Κυπριανοῦ

Φυλὴ Ἀττικῆς, 7/20.3.2014

 

Τὴν Πέμπτην, 7/20ὴ Μαρτίου ἐνεστῶτος ἔτους, περὶ ὥραν 10ην πρωϊνήν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος, τῇ συνοδείᾳ Ἀρχιερέων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, μετέβη εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς.

γένετο ἡ ἐπίσημος ὑποδοχὴ εἰς τὸν προσκυνηματικὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Μονῆς ὑπὸ τῶν Ἀρχιερέων Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ, Μεθώνης Ἀμβροσίου καὶ Γαρδικίου Κλήμεντος, τοῦ Ἡγουμένου Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου Θεοδοσίου καὶ Ἀδελφῶν τῆς Μονῆς.

ν συνεχείᾳ, ἅπαντες μετέβησαν εἰς τὸ μνῆμα τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κυροῦ Κυπριανοῦ (+17.5.2013), ὅπου ὁ Μακαριώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κεκοιμημένου Ἱεράρχου, ἀναγνώσας καὶ τὰς σχετικὰς Ἀρχιερατικὰς Εὐχάς.

πηκολούθησε μικρὰ δεξίωσις εἰς τὸ μέγα Ἀρχονταρίκιον τῆς Μονῆς, εἰς τὴν διάρκειαν τῆς ὁποίας διημείφθη ἐποικοδομητικὴ συζήτησις.