Νέα

Τὸ ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Κυπριανοῦ

mnemos1

    ΤΟ Σάββατο, 18/31.5.2014, ἐτελέσθη στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸ ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ Κτήτορος καὶ πρώτου Καθηγουμένου Αὐτῆς Μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Κυπριανοῦ (+17/30.5.2013).


    Τὴν Θ. Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, ἐφ’ ὅσον ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ὁ νεώτερος ἔλειπε σὲ ποιμαντικὸ ταξίδι στὴν Σουηδία. Ἔλαβαν μέρος ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος, οἱ Ἱερομόναχοι καὶ Ἱεροδιάκονοι Αὐτῆς, ὡς καὶ πολλοὶ Κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως.

mnemos2


    Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι στὸ Ἱ. Βῆμα ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, καὶ Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος ἀνεχώρησε πρὸ τῆς Ἀπολύσεως Αὐτῆς σὲ ἀεροπορικὸ ταξίδι ποὺ εἶχε προγραμματισμένο ἀπὸ πολλοῦ καιροῦ, ὡς καὶ ἕτεροι Κληρικοί, ὁ δὲ χῶρος τοῦ Προσκυνηματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κατακλύσθηκε ἀπὸ μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν, Μοναχῶν, Μοναζουσῶν καὶ λαϊκῶν, ἐκ τῶν ἀμέσων καὶ ἐμμέσων πνευματικῶν τέκνων τοῦ μεταστάντος, ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τὴν Ἀττικὴ καὶ ἀπὸ διάφορες ἄλλες περιοχές.
    Στὸ ἐπακολουθῆσαν Ἱερὸ Μνημόσυνο, στὸ ὁποῖο προΐστατο ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου, ἔλαβαν μέρος καὶ ὁ ἀφιχθεὶς πρὸς τοῦτο Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ὁ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ Θεοφιλ. Μαραθῶνος κ. Φώτιος.

mnemos3


    Σὲ Ὁμιλία του, στὸ τέλος Αὐτοῦ, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης εὐχαρίστησε τοὺς προσελθόντας Ἀρχιερεῖς γιὰ τὴν προσευχητικὴ φιλάδελφη συμμετοχή τους, τονίσας τὴν εὐλογία τῆς Ἑνώσεώς μας, ἡ ὁποία ἐπιτεύχθηκε καὶ δι΄ εὐχῶν τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος καὶ Μητροπολίτου κυροῦ Κυπριανοῦ, ὑπενθυμίσας τὴν πνευματική του κληρονομιά, ἡ ὁποία συνοψίζεται στὶς προτροπὲς τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Ὑπομονῆς, καὶ ἐν γένει τὰ χαρίσματά του.
    Ἐν συνεχείᾳ, ἐψάλη Τρισάγιον καὶ στὸ παρακείμενο Παρεκκλήσιο ἐπὶ τοῦ Τάφου τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιερέως.
    Κατόπιν, ἀκολούθησε δεξίωσις στὸ μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἀνεφέρθησαν εὐαρέστως στὴν χαρὰ τῆς Ἑνώσεώς μας, ὡς καὶ στὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ μεταστάντος, δώσαντες τὴν εὐχή τους  στοὺς πολυπληθεῖς προσκυνητάς.