Νέα

Το 6ο τεῦχος τοῦ ΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ


Δεῖτε τὸ 6ο τεῦχος τοῦ ἱστορικοῦ Περιοδικοῦ ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ, τὸ ὁποῖον ἐπιμελεῖται ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τὸ τεῦχος αὐτό, μπορεῖτε νὰ τὸ βρεῖτε (ὅπως καὶ τὰ προηγούμενα), στὸν ὑπερσύνδεσμο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ τοῦ Ἱστοτόπου μας, εἴτε ἐνεργοποιῶντας τον ἀκόλουθο ὑπερσύνδεσμο:

ΕΔΩ