Νέα

Χειροτονία Ἱεροδιακόνου

Τὴν Κυριακήν, 1/14-11-2015, ἑορτὴν τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων, εἰς τὸν ὁμώνυμον Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Σύδνεϋ, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύδνεϋ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἐτέλεσε τὴν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ὁσιωτάτου Μοναχοῦ π. Συμεὼν Μίστσεβιτς (Miscevic), Ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σάββα Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας εἰς Καμπέραν.

cheirot

Παρόντες εἰς τὴν χειροτονίαν ἦτο καὶ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σάββα Καμπέρας Πανοσιώτατος Ἱερομόναχος π. Χριστοφόρος Νέσιτς (Necic), καθὼς καὶ ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. ∆ράγαν Σαράσεβιτς (Saracevic).