Νέα

Το 2ο τεῦχος τοῦ ΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

Δεῖτε τὸ 2ο τεῦχος τοῦ Ἱστορικοῦ περιδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας ΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ, τὸ ὁποῖον ἐπιμελεῖται ἡ συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱστορικοῦ ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τὸ τεῦχος αὐτὸ,  ὅπως καὶ τὸ προηγούμενο, μπορεὶτε νὰ τὸ βρεῖτε στὴν ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ τοῦ ἱστοτόπου μας, εἴτε στὸν άκόλουθο σύνδεσμο:

 ΕΔΩ