Νέα

Τιμητικὴ διάκρισις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Καλλινίκου

Τὸ βράδυ τῆς Δευτέρας, 16/29.2.2016, σὲ εἰδικὴ Ἐκδήλωσι μὲ τίτλο: «Προσωπικότητες 2015-2016» τῆς Ἀκαδημίας Ἑλληνικῶν Βραβείων Τέχνης καὶ τῆς Κερκυραϊκῆς Ἑνώσεως Πειραιῶς, στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Ἐμπορικοῦ καὶ Βοημηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Πειραιῶς, ἀπενεμήθησαν τιμητικὲς διακρίσεις σὲ προσωπικότητες ποὺ διέπρεψαν στὰ Γράμματα, στὶς Τέχνες, στὴν Ἐπιστήμη, στὴν Τοπικὴ Αὐτοδιοίκησι, στὴν Ἐκπαίδευσι, στὸ Ἀνθρωπιστικὸ καὶ Κοινωνικὸ ἔργο προσφορᾶς καὶ γενικὰ στὴν πνευματικὴ καλλιέργεια τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου, παρουσίᾳ ἐπισήμων, τοπικῶν ἀρχῶν καὶ πλήθους κόσμου.

mak1

Μεταξὺ δὲ τῶν βραβευθέντων πολιτικῶν, στρατιωτικῶν, καθηγητῶν, καλλιτεχνῶν, συγγραφέων, συντακτῶν, δημάρχων, ἀθλητῶν, κοινωνικῶν ἐργατῶν κλπ., ἐτιμήθη καὶ Πειραιώτης στὴν καταγωγὴ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, γιὰ τὸ ἀθόρυβο κοινωνικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο, στὸ ὁποῖο προΐσταται, καὶ γενικὰ γιὰ τὴν πολυετῆ ἐκκλησιαστική του διακονία. Τὸ βραβεῖο στὸν Μακαριώτατο παρέδωσε ὁ Πρόεδρος τῆς Κερκυραϊκῆς Ἑνώσεως Πειραιῶς κ. Δημήτριος Μουζακίτης καὶ τὸ συνοδευτικὸ δίπλωμα παρέδωσε ὁ Ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Πειραιῶς κ. Παναγιώτης Κουβάτσος.

mak2

Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος συγκινημένος γιὰ τὴν τιμὴ στὸ πρόσωπό του καὶ δι΄ αὐτοῦ στὴν μαρτυρικὴ Ἐκκλησία μας, στὸν σύντομο Χαιρετισμό του εὐχαρίστησε τοὺς ὑπευθύνους τῆς Ἐκδηλώσεως καὶ τοὺς παρισταμένους εἰς αὐτήν, καὶ ἀναφέρθηκε στὴν σημαντικὴ ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καὶ τοῦ Γένους μας στὶς δύσκολες ἡμέρες ποὺ διερχόμεθα καὶ στὶς κρίσεις ποὺ ἀντιμετωπίζουμε, συστήσας ὁμοψυχία καὶ ἀλληλεγγύη.

mak3

Στὴν Τελετὴ παρέστησαν καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς μας Σεβ. Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος (οἰκεῖος Ἱεράρχης), Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὡς καὶ Κληρικοὶ καὶ πιστοί μας.

impc.gr