Νέα

Τεῦχος 993 τῆς "Φωνῆς"

Ἀνηρτήθη στὸν οικείο (ΕΔΩ) τόπο το τεῦχος 993 τῆς ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. Διὰ τοῦ τεύχους αύτοῦ ἐπῆλθεν ἐπιτέλους συγχρονισμὸς τοῦ ἐπισήμου δημοσιογραφικοῦ ὀργάνου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μετὰ τῆς ἐπικαιρότητος. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἔχουν ἀναρτηθεῖ ἐπίσης ἐκεῖ καὶ τὰ παλαιότερα τεύχη (971 ἕως 978) τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν κυκλοφορήσει εἰς ἔντυπον μορφὴν.


Βλ. ΕΔΩ