Νέα

Συνοδικὸς Ἑσπερινὸς γιὰ τά 90 ἔτη ἀπὸ τὴν Γ’ Ἐμφάνισι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸν Ὑμηττὸ.

Τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 20.9/3.10.2015, τελέσθηκε Συνοδικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου Νέας Φιλαδελφείας, γιὰ τὸ 90 ἔτη ἀπὸ τὴν Γ’ Ἐμφάνισι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸν Ὑμηττὸ τὸ 1925.

3hEmfanisi2015

Λόγῳ αἰφνιδίου ἀσθενείας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου, χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, καὶ συγχοροστάτησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, καὶ οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἔλαβαν μέρος καὶ ἐπίσης παρέστησαν πολλοὶ Κληρικοί, ὡς καὶ ἀρκετοὶ πιστοί.

3hEmfanisi2015a


ψάλησαν ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀναστασίμους ὕμνους, καὶ τοὺς ὕμνους τῆς Ἀποδόσεως τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, καὶ ὕμνοι ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τῆς Γ’ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸν Ὑμηττὸ τοῦ 1925.

gerontios


Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, ἀνεγνώσθη ἀπὸ τὸν Σεβ. κ. Γερόντιο επιτυχής ἑόρτια Ὁμιλία. κολούθησε παράθεσις κερασμάτων στὴν Αἴθουσα τοῦ Ναοῦ.

περισσότερα στο impc.gr