Νέα

Συνοδικός Ἑορτασμός Ἀποστόλου Παύλου

 

synPavl

 

         Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔχει καθιερώσει κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη τὴν ἀπόδοσιν τιμῆς πρὸς τὸν ἱδρυτὴν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν Ἀπόστολον Παῦλον διὰ τοῦ Συνοδικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν πλησιέστερον πρὸς τὴν Πνῦκαν λατρευτικὸν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, τὸν Ἱερὸν Ναόν Ἁγίας Παραρασκευῆς εἰς Μοναστηράκι.


        Τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος περιστοιχιζόμενος ἀπὸ τοὺς παρεπιδημοῦντας Ἀρχιερεῖς. Τοὺς ἑορτίους ὕμνους ἀπέδοσεν ἡ Ο.Ε.ΒΥ.Χ. ὑπὸ τὴ διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολογιωτάτου κ. Μιχαῆλ  Μακρῆ. Ὁμιλιτὴς, ἀναπτύξας τὴν δρᾶσιν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν Ἑλλάδι καί ἰδίως ἐν Ἀθήναις, ἦτο ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος Καραΐσκος.


Βλ. ἀρθρογράφημα μετὰ φωτογραφιῶν εἰς τὸν ἰστότοτοπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας