Νέα

Συμμετοχὴ στὸ Συλλαλητήριο για τὴν Μακεδονία μας

Τὸ μεσημέρι τῆς Κυριακῆς, 22-1/4-2-2018, πραγματοποιήθηκε ὡς γνωστὸν τὸ μεγαλειῶδες Συλλαλητήριο στὴν Πλατεία Συντάγματος στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν γιὰ τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας, μὲ τὴν σαφῆ δήλωση ἀρνήσεως ἀποδοχῆς μιᾶς σύνθετης ὀνομασίας γιὰ τὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων ἡ ὁποία νὰ περιέχει τὸ ἔνδοξο ὄνομα τῆς Μακεδονίας, ἐφ’ ὅσον ἡ Μακεδονία εἶναι μία καὶ εἶναι Ἑλληνική.

syllalitioSyntagma

Στὸ πρωτοφανὲς αὐτὸ σὲ ὄγκο καὶ παλμὸ ἐθνικὸ καὶ πατριωτικὸ προσκλητήριο, σὲ αὐτὴ τὴν δίκαιη καὶ δυναμικὴ παλλαϊκὴ ἔκφραση, συμμετεῖχε ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας διὰ τῆς παρουσίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καὶ Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, πολλῶν Κληρικῶν καὶ μεγάλου πλήθους ἐκ τοῦ Ποιμνίου Αὐτῆς.

silalitirio makedonia 2018 1

silalitirio makedonia 2018 2

σα ἐμπεριστατωμένα ἀκούσθηκαν, ἰδίως ἀπὸ τοὺς δύο κύριους Ὁμιλητὲς τοῦ Συλλαλητηρίου, τὸν διάσημο Μουσικοσυνθέτη κ. Μίκη Θεοδωράκη καὶ τὸν Συνταγματολόγο κ. Γεώργιο Κασιμάτη, βρῆκαν τὴν πλήρη ἀποδοχὴ καὶ ἐπικρότηση ἀπὸ ὅλους τοὺς παρισταμένους, οἱ ὁποῖοι σύμφωνα μὲ τοὺς ὑπολογισμοὺς τῶν διοργανωτῶν πρέπει νὰ ξεπερνοῦσαν τὸ ἑκατομμύριο, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅσους παρακολουθοῦσαν αὐτὸ τηλεοπτικῶς καὶ διαδικτυακῶς, ἀπὸ τὸν οἰκουμενικὸ Ἑλληνισμὸ στὰ πέρατα τῆς γῆς, καθὼς καὶ ἀπὸ κάθε ἀμερόληπτο ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητος.

silalitirio makedonia 2018 6

silalitirio makedonia 2018 5

εἰρηνικὴ καὶ πολιτισμένη, ἀλλὰ καὶ γεμάτη σφρῖγος, παλμὸ καὶ ἀποφασιστικότητα λαϊκὴ αὐτὴ βούληση, γίνεται κατανοητὸ ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀγνοηθεῖ ἀπὸ ὅσους χειρίζονται τὰ ἐθνικά μας θέματα, ὥστε νὰ ἐπικρατήσει νηφαλιότητα καὶ σύνεση καὶ νὰ ὑπάρξει μία δίκαιη καὶ ἀποδεκτὴ λύση, μὲ σεβασμὸ στὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια καὶ στὴν εὐαισθησία τῆς γενναίας, ἡρωϊκῆς καὶ ἀδούλωτης Ἑλληνικῆς Χριστιανικῆς ψυχῆς!

syllalitioSyntagma1

silalitirio makedonia 2018 4