Νέα

Συνοδικός ἑορτασμός Ἀποστόλου Παύλου

apospavlou2015a

Τὴν Κυριακὴν 29-6/12-7-2015 στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Μοναστηρακίου Ἀθηνῶν ἐγένετο ἡ καθιερωμένη Συνοδικὴ ἐκδήλωσις πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν.

apospavlou2015


Εἰς τὸν πανηγυρικὸν ἑσπερινὸν προεξήρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, συγχοροστατούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καὶ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Μαραθῶνος κ. Φωτίου, Φιλίππων κ. Ἀμβροσίου καὶ Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου. Παρέστησαν κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν ὁμόρων αὐτῆς Μητροπόλεων, ἐνῶ τοὺς ἑορτίους ὕμνους ἀπέδωσε ἐπιτυχῶς ὁ χορὸς τῶν ἱεροψαλτῶν ὑπὸ τὴν χοραρχίαν τοῦ Μουσικολογιωτάτου κ. Ἀθανασίου Ἰωαννίδου.

apospavlou2015b

Ὁ ὁμιλιτὴς κατὰ τὴν λατρευτικὴν ταύτην σύναξιν ἦτο ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξεν γλαφυρῶς καὶ εὐστόχως τὴν ὁμιλία τοῦ μὲ ἐπίκεντρον τὸν Ἅγιον Παῦλον, ὡς Ἀποστόλου καὶ Φωτιστοῦ τῶν Ἑλλήνων.

apospavlou2015c

Ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε εἰδικὴν διὰ τὴν περίστασιν εὐχὴν πρὸς ἀποτροπὴν τῶν δεινῶν ποὺ ὑφίσταται ἡ πατρὶς ἡμῶν καὶ ἐν συνεχεία συνεχάρη τὸν Θεοφιλέστατον ὁμιλιτὴν διὰ τὸν ἐμπνευσμένον πράγματι λόγον του καθὼς καὶ τὸν χοράρχην καὶ τὸν παρόντα κλῆρον καὶ λαόν.

apospavlou2015d

Προέτρεψε δὲ τοὺς παρισταμένους νὰ δέονται ὑπὲρ τῆς δεινῶς χειμαζομένης φιλτάτης ἡμῶν πατρίδος καὶ νὰ συμμετέχουν μὲ ζῆλον καὶ διάκρισιν εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς ἐνεργὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας.