Νέα

Συνοδικὸν Διορθόδοξον Συλλείτουργον Ἑνότητος καὶ Ὁμολογίας

 

concel

    ΤΗΝ Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 10/23.3.2014, τελέσθηκε τὸ Συλλείτουργο τῆς Ἑνώσεως, ὡς ἐπιστέγασμα τῆς ἐπιτευχθείσης συμφωνίας καὶ ἑνοποιήσεως Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ Ἐνισταμένων, ἀλλὰ καὶ τῆς Κοινωνίας μετὰ τῶν Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν Ρουμανίας καὶ Ρωσικῆς Διασπορᾶς.

concel1


    Τὸ ἱερὸ Συλλείτουργο τελέσθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Παιανία Ἀττικῆς, στὸ περίλαμπρο Καθολικὸ Αὐτῆς, κατὰ τὸν τύπον τῶν Ἀθωνικῶν τοιούτων, μὲ τὴν θαυμαστὴ ἁγιογραφία καὶ ἐν γένει ἐκκλησιαστικὴ διακόσμησί του.
    Ἡ Μονὴ ἀνηγέρθη ἀπὸ τὸν πρῶτο Ἀρχιεπίσκοπο -μετὰ τὴν Κοίμησι τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου (+1955)- τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος Ἁγιορείτη Γέροντα Ἀκάκιο (Παππᾶ), Ἐπίσκοπο Ταλαντίου (+ 1963). Τὰ ἱερὰ Λείψανα ἀμφοτέρων τῶν Ὁμολογητῶν Ἱεραρχῶν ἦσαν παρόντα κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία, γιὰ νὰ συμμετέχουν στὴν χαρὰ τῶν πνευματικῶν τους ἐπιγόνων καὶ νὰ δέωνται ὑπὲρ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Στὴν Μονὴ αὐτὴ τὸ ἔτος 1962 ἔγιναν καὶ οἱ ἀρχιερατικὲς χειροτονίες τῶν Ἐπισκόπων τῆς νέας πρώτης Συνόδου τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τὸν Ταλαντίου Ἀκάκιο, ἤτοι τῶν Αὐξεντίου, Γεροντίου, Παρθενίου, Χρυσοστόμου (Νασλίμη) καὶ Ἀκακίου τοῦ νεωτέρου, μὲ τὴν σύμπραξι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χιλῆς καὶ Περοῦ Λεοντίου (+ 1971) τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς.
    Ἀλλά, ἡ πιὸ σημαντικὴ Ἐπέτειος ἦταν αὐτὴ τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας κατ’ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἡμέρα πρὸ 90ετίας, ὅταν ἡ 10η Μαρτίου τοῦ 1924 «βαπτίσθηκε» βιαίως καὶ ἀνεπιτρέπτως ὡς 23η Μαρτίου ἀπὸ τοὺς ἀσεβεῖς Καινοτόμους, καὶ σήμανε τὴν ἀπαρχὴ τῆς ἡμερολογιακῆς διαιρέσεως καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ διχασμοῦ. Τὴν αὐτὴ λοιπὸν ἡμέρα, 90 χρόνια μετά, οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ὄχι μόνον τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τοῦ κόσμου παντός, διετράνωσαν τὴν Ἑνότητά τους ἐν Ἀληθείᾳ καὶ Ἀγάπῃ, ὡς ἀπαρχὴ νέας εὐλογημένης Ὁμολογιακῆς περιόδου ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας καὶ κατὰ τῆς συγκρητιστικῆς οἰκουμενιστικῆς κακοδοξίας.
    Στὴν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος ἐκ τῶν Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου οἱ Μητροπολῖται Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος, ὁ ὁποῖος παρὰ τὸ βάρος τῆς ἡλικίας του (διανύει τὸ 97ο ἔτος αὐτοῦ!) ἐντυπωσιάζει μὲ τὴν θαλλερότητά του, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, καὶ οἱ Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Λούνης κ. Σιλουανός, Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος. Ἐκ τῆς Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς συμμετεῖχαν ὁ Σεβασμ. Πρωθιεράρχης Μητροπολίτης κ. Ἀγαθάγγελος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κισινὲβ καὶ Μολδόβας κ. Γεώργιος, ἐκ δὲ τῆς Ἀδελφῆς Ἀκαινοτομήτου Ἐκκλησίας Ρουμανίας συμμετεῖχαν οἱ Ἐπίσκοποι Πλοεστίου κ. Ἀντώνιος, Γαλατσίου κ. Διονύσιος καὶ Σιμπιοὺ κ. Εὐλόγιος. Ἀκόμη, ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Ἱερεῖς, ὡς καὶ ὁ ἐκ Σουηδίας Αἰδεσιμ. π. Ἀνδρέας Ὄκερστρομ, πέντε Διάκονοι καὶ ἀρκετοὶ Ὑποδιάκονοι.

concel2


    Χρέη Τελετάρχου τελοῦσε ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Γρηγόριος Ταυλάριος, ὁ ὁποῖος ὁμοῦ μετὰ τοῦ Σεβ. Πειραιῶς κ. Γεροντίου ἐκοπίασαν ὑπερβαλλόντως γιὰ τὴν ἄρτια ὀργάνωσι καὶ ὁμαλὴ διεξαγωγὴ τῆς λαμπρᾶς αὐτῆς Πανηγύρεως. Ἔψαλε ἐντυπωσιακὰ καὶ ἑόρτια ὁ πολυμελὴς Χορὸς τῆς «Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας» ὑπὸ τὸν Μουσικοδιδάσκαλο κ. Μιχαὴλ Μακρῆ.  
    Μετὰ τὸ πέρας τῆς Δοξολογίας, περιεφέρθη σὲ Δίσκο στολισμένο δι’ ἀνθέων ὁ Τίμιος Σταυρός, ὁ Ὁποῖος ὑψώθηκε ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο κ. Καλλίνικο.
    Οἱ ἐναλλασόμενες δεήσεις ὑπὸ τῶν συμμετασχόντων Κληρικῶν καὶ σὲ ἄλλες γλῶσσες, πέραν τῆς δεσπόζουσας ἑλληνικῆς, ἐτόνιζαν τὸν Διορθόδοξο ἑόρτιο χαρακτῆρα τῆς ἐν πνεύματι ἑνότητος τῶν ἁπανταχοῦ Γνησίων Ὀρθοδόξων.
    Μεγάλη χαρὰ καὶ συγκίνησι προεξένησε ἡ ἔλευσις πρὸς τὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας σὲ ἀναπηρικὸ ἁμαξίδιο τοῦ ἀσθενοῦντος πλέον πολιοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κ. Ἀκακίου, συγκτήτορος τῆς ἐν λόγῳ Ἱερᾶς Μονῆς καὶ τοῦ πλέον παλαιοῦ ἐν ζωῇ Ἀρχιερέως τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας στὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος διανύει τὸ 88ο ἔτος τῆς ἡλικίας του, χειροτονηθεὶς Ἀρχιερεὺς κατὰ τὶς προαναφερθεῖσες χειροτονίες τοῦ 1962.
    Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ ὁποῖος δὲν ἔλαβε μέρος στὴν Θ. Λειτουργία, ἀνέγνωσε ἀπ’ Ἄμβωνος κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ τὴν Συνοδικὴ Ἐγκύκλιο ἐπὶ τῇ Ἑνώσει. Κατόπιν Αὐτῆς, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἐξεφώνησε ἐπίκαιρο Ἑόρτιο Μήνυμα («Λόγος Εὐχαριστήριος ἐπὶ τῇ Ἑνώσει καὶ τῇ Ἀνοίξει»).
    Μέγα πλῆθος Ὀρθοδόξου λαοῦ κατέκλυσε ὄχι μόνον τὸν εὐμεγέθη Ναό, ἀλλὰ καὶ τοὺς παρακειμένους χώρους, συμμετέχον στὴν χαρὰ καὶ ἀγαλλίασι τῆς Ἑνότητος, ἕνα ὄντως ἱερὸ βίωμα μιᾶς ἀνεκτιμήτου Σταυρο-αναστασίμου δωρεᾶς, μὲ αἰσιοδοξία καὶ ἐλπίδα, ἀλλὰ καὶ εὐχαριστία στὸν ἐπιβλέψαντα εὐμενῶς Κύριο καὶ Θεό μας ὑπὲρ τοῦ καταπονουμένου Λαοῦ Αὐτοῦ! Ἐκοινώνησαν ἀπὸ δύο ἅγια Ποτήρια ἀναρίθμητοι Ὀρθόδοξοι εὐλαβεῖς πιστοί.

concel3


    Μετὰ τὴν Ἀπόλυσι, σύντομο λογύδριο μὲ ὁμολογιακὸ παλμὸ ἐξεφώνησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος, εὐχαριστήσας καὶ τοὺς συντελέσαντας στὴν ἐπιτέλεσι τῆς Πανηγύρεως, ἐνῶ χαιρετισμοὺς ἐνθαρρύνσεως καὶ ἱκανοποιήσεως ἀπηύθυναν ὁ Μητροπολίτης κ. Ἀκάκιος, ὡς καὶ ὁ Μητροπολίτης κ. Ἀγαθάγγελος.

concel5


    Πολλοὶ Κληρικοί, οἱ ὁποῖοι εἶχαν λειτουργήσει στὶς Ἐνορίες τους, κατέφθαναν πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὴν χαρὰ τῆς Ἑνώσεως, νὰ συγχαροῦν στὴν χαρμονὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ συνευχηθοῦν γιὰ λαμπρὴ πορεία ἀγάπης καὶ εἰρήνης.

concel4


    Μετὰ τὴν πλουσία Τράπεζα, ἡ ὁποία παρετέθη γιὰ τοὺς Κληρικούς, ἀκολούθησε κέρασμα σὲ καθιστικὸ τῆς Μονῆς, ὅπου οἱ παρόντες ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 18 τὸν ἀριθμόν, συνυπέγραψαν τὸ πρωτότυπο ἑλληνικὸ τοῦ Κοινοῦ Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου.

concel7


    Ἀκολούθησαν ἀναμνηστικὲς φωτογραφίσεις στὴν Εἴσοδο τῆς Μονῆς καὶ ἅπαντες, Κλῆρος καὶ Λαός, ἀπῆλθαν ἐν αἰνέσει καὶ εὐχαριστίᾳ τοῦ ὑπερυμνήτου Ὀνόματος τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ ἡμῶν Θεοῦ, γιὰ τὴν ἀνυπολογίστου ἀξίας Δωρεὰ αὐτὴ τῆς Ἑνότητος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εὐχηθέντες ὄχι μόνον νὰ διατηρήσουμε, ἀλλὰ καὶ ἐπαυξήσουμε Αὐτήν. Γένοιτο!

concel8