Νέα

Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις Ἀποστόλου Παύλου

AreopagPaulSt


   Υἱϊκὸν χρέος τιμῆς πρὸς τὸν ἱδρυτὴν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν Ἀπόστολον Παῦλον ἀποτίει κατ’ ἔτος ἡ Ἱερὰ Σὐνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Πλησίον τοῦ χώρου τῆς Πνυκός, ἐκεῖ ὅπου τὸ κήρυγμα περὶ τοῦ Ἀγνώστου Θεοῦ ἠκούσθη τὸ πρῶτον ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων καὶ ὁ πυρὴν τῶν πρώτων Χριστιανῶν ἐχηματίσθη, εὑρίσκεται ἡ ταπεινή, ἐν εἴδει κατακόμβης, ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς τὸ Μοναστηράκι Ἀθηνῶν.

 

ApPavl1

   Εἱς τὸν ναόν τοῦτον τὸ Σάββατον 29-6/12-7-2014, περὶ ὥραν 19:00 ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ συγχοροστατούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καθῶς καὶ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων: Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου καὶ Μαραθῶνος κ. Φωτίου.

ApPavl2


   Χοράρχης τῆς ἐκδηλώσεως ἦτο ὁ Μουσικολογιώτατος κ. Ἰωάννης Κιαχόπουλος. Πρὸς τὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτη Ὠρωποῦ καῖ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Ἐκκλησιοκτόνος ἡ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ Καταλύει τὴν Ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας». Ἡ ἐμπνευσμένη ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐπέτυχε τὸν συνδυασμὸν τοῦ πανηγυρικοῦ καὶ τοῦ ὁμολογιακοῦ χαρακτῆρος τῆς Συνοδικῆς Ἑορτῆς.

 

ApPavl4
Βλ. τὴν ὁμιλίαν ΕΔΩ
Περισσοτέρας φωτογραφίας ΕΔΩ