Νέα

Συνοδικὴ Ἀντιπροσωπεία στὴν Ὀδησσὸ

Τὴν Τρίτη, 11/24 Ὀκτωβρίου 2017, τριμελὴς Συνοδικὴ Ἀντιπροσωπεία, ἀποτελουμένη ἀπὸ τοὺς Σεβασμ. Μητροπολῖτες Δημητριάδος κ. Φώτιο, Φιλίππων & Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιο καὶ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο, μετέβη στὴν Ὀδησσὸ τῆς Οὐκρανίας γιὰ συζητήσεις μὲ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς ὑπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη καὶ Πρωθιεράρχη κ. Ἀγαθάγγελο.

Odessa

Οἱ Ρῶσοι Ἀρχιερεῖς εἶχαν τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τους, ἡ ὁποία διήρκεσε ἐπὶ τετραήμερον. Οἱ ἐξ Ἑλλάδος Ἀρχιερεῖς μετέφεραν τὴν παράκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος νὰ μὴ σπεύσουν νὰ ἐπιβάλουν καθαιρέσεις στοὺς Ἀρχιερεῖς Ἀνδρόνικο καὶ Σωφρόνιο, οἱ ὁποῖοι ἀπεκόπησαν ἀπὸ τὴν Συνοδό τους, προκειμένου νὰ συνεχισθεῖ ἡ προσπάθεια ἐπαναπροσεγγίσεως. Ἡ ἀνακύψασα διάσταση στὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἔχει ἐπιπτώσεις καὶ στοὺς πιστοὺς τῆς δικῆς μας Ἐκκλησίας στὴν Διασπορά. Τὸ αἴτημα τῶν Ἀρχιερέων μας ἔγινε ἀποδεκτό. Στὴν συνέχεια, ἔγινε συζήτηση καί γιά ἄλλα σημαντικά ζητήματα διμεροῦς ἐνδιαφέροντος καί γενικά ὑπῆρξε σύγκλισις ἀπόψεων.