Νέα

Συνοδικὴ Ἀντιπροσωπεία στὴν Ὀδησσὸ

Συνοδικὴ Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας μας
μετέβη στὴν Ὀδησσὸ τῆς Οὐκρανίας
γιὰ Σύσκεψι μὲ τὴν Σύνοδο τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς

ΤΟ βράδυ τῆς Δευτέρας, 14/27.4.2015, ἀφίχθη ἀεροπορικῶς στὴν Ὀδησσὸ τῆς Οὐκρανίας, μέσῳ Κιέβου, τριμελὴς Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, προκειμένου νὰ ἔχη ἐπίσημη Σύσκεψι μὲ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς ὑπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ἀγαθάγγελο.

oukr1


Τὸ μεσημέρι τῆς Τρίτης, 15/28 Ἀπρ., ἡ Ἀντιπροσωπεία μας, ἡ ὁποία περιελάμβανε τοὺς Θεοφ. Ἐπισκόπους Μαραθῶνος κ. Φώτιο, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπως καὶ τὸν Αἰδεσ. Πρεσβύτερο π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδη, ὡς μεταφραστή, εἶχε μία 5ωρη Κοινὴ Σύσκεψι μὲ τὴν Σύνοδο τῆς ΡΟΕΔ στὴν νέα Αἴθουσα Συνεδριάσεων τοῦ Συνοδικοῦ Οἰκήματος Αὐτῆς, παρὰ τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὴν Ὀδησσό. Ἀπὸ ρωσικῆς πλευρᾶς παρίσταντο ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἀγαθάγγελος, Πρωθιεράρχης, καὶ οἱ Σεβ. καὶ Θεοφ. Ἀρχιερεῖς Συρακουσῶν καὶ Νικόλσκυ κ. Ἀνδρόνικος, Κισινὲβ καὶ Μολδόβας κ. Γεώργιος, Βολογντὰ καὶ Βελίκυ Ὀστιοὺγκ κ. Ἀθανάσιος, Βορονὲζ καὶ Ν. Ρωσίας κ. Κύριλλος, Ἰσὶμ καὶ Σιβηρίας κ. Νίκωνας καὶ Χάϊφας κ. Ρωμανός, ὡς καὶ ὁ Γραμματεὺς Αἰδεσ. π. Λεωνίδας Πλιάτς.


Συζητήθηκαν καὶ ἀντιμετωπίσθηκαν μὲ ἐπιτυχία ὀκτὼ συνολικὰ θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, γιὰ τὴν ἐπίλυσι αὐτῶν καὶ τὴν συνακόλουθη ἐνίσχυσι τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας Ἑνότητος.


π’ αὐτῶν, καταρτίθηκε σχέδιο Ἀνακοινωθέντος, τὸ ὁποῖο συζητήθηκε τὴν ἑπομένη, Τετάρτη 16/29 Ἀπρ., ἐν Συνόδῳ, καὶ διαμορφώθηκε καταλλήλως, ὥστε νὰ καλύπτη ἀμφότερες τὶς Πλευρές.


Τὴν Πέμπτη, 17/30 Ἀπρ., σὲ νέα Συνοδικὴ Συνάντησι, ἐγκρίθηκε τὸ τελικὸ κείμενο τοῦ Ἀνακοινωθέντος, ὥστε νὰ τεθῆ ὑπ’ ὄψιν καὶ τῆς Συνόδου στὴν Ἑλλάδα καὶ κατόπιν ἐγκρίσεως καὶ ἀπὸ μέρους Αὐτῆς νὰ προωθηθῆ ἡ ταυτόχρονη δημοσίσευσίς του ἑλληνιστὶ καὶ ρωσιστί, ὅπως καὶ ἔγινε.


σχέσις καὶ συναναστροφὴ μὲ τοὺς Ρώσους Ἀδελφοὺς ἦταν ἰδιαιτέρως ὠφέλιμη καὶ ἐποικοδομητικὴ ἀπὸ κάθε ἄποψι.

oykr3


Τὰ Μέλη τῆς Ἀντιπροσωπείας μας εἶχαν τὴν εὐκαιρία κατὰ τὴν τριήμερη παραμονή τους στὴν Ὀδησσὸ νὰ ἐπισκεφθοῦν Μονὲς καὶ Ναοὺς τῆς περιοχῆς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς πλησίον τῆς Ὀδησσοῦ, ὑπὸ τὴν Γερόντισσα Ἀλεξάνδρα, ὅπου ἔτυχαν θερμῆς ὑποδοχῆς καὶ φιλοξενίας. Ἐπίσης, πραγματοποιήθηκε ἐπίσκεψις καὶ στὸ Μουσεῖο τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας.


Τὴν Παρασκευή, 18.4/1.5.2015, ἡ Ἑλληνικὴ Ἀντιπροσωπεία βρέθηκε στὸ Κίεβο, ὅπου στὶς ὀλίγες ὧρες πρὸ τῆς πτήσεως τῆς ἐπιστροφῆς της στὴν Ἀθήνα, εἶχε τὴν εὐλογία νὰ προσκυνήση στὴν περίφημη Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, ὅπου ἀναπαύονται τὰ ἄφθαρτα Λείψανα τῶν Ὁσίων Αὐτῆς, φυλάσσεται δὲ μεταξὺ ἄλλων καὶ ἡ Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κλήμεντος Ρώμης· ἐπίσης ἐπισκέψεις ἔγιναν στὸν ἱστορικὸ Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου καὶ στὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τοῦ Ὁσίου Ἰωνᾶ πλησίον τοῦ Κιέβου.