Νέα

Συνέντευξις Σεβασμ. Πειραιῶς

synent


        Συνέντευξιν διά τήν ἱστορίαν, τήν πορείαν καί τό ἔργον τῆς τοπικῆς ἐν Πειραιεῖ  Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., παρεχώρησεν εἰς τόν ἐκδότην τῆς ἐφημερίδος «Ἔγκυρος Ἀνταποκριτής» κ. Στυλιανόν Μανουσάκην, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Ἡ συνέντευξις ἐδημοσιεύθηκε εἰς τό φύλλον 12 τῆς 16ης Ἀπριλίου 2013.


[Βλ. ὁλόκληρον τὴν συνέντευξιν εἰς τὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος.]