Νέα

Συνέδριον Νεολαίας καὶ Οἰκογενείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς

θεσμὸς τῆς ἐτησίας διοργανώσεως Συνεδρίου διὰ τὴν Νεολαίαν καὶ τὴν Οἰκογένειαν, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς, συνεπλήρωσεν ἤδη περισσότερον ἀπὸ μίαν δεκαετίαν. Τὸ Φθινόπωρον κάθε ἔτους μία Ἐνορία τῆς Μητροπόλεως ἀναλαμβάνει τὴν διοργάνωσιν τοῦ Συνεδρίου. 

conference1

Ἐφέτος τὴν φιλοξενίαν τῆς διοργανώσεως ἀνέλαβον ἀπὸ κοινοῦ αἱ Ἐνορίαι τῆς Νέας Ὑόρκης: Ὁ Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς Ἁγίας Μαρκέλλης Ἀστορίας καὶ ὁ Ἱερὸς Ναός Ἁγίου Ἰσιδώρου Λὸγκ Ἄϊλαντ.

conference2

Μὲ δεδομένην τὴν δυσκολίαν καὶ τῶν ἐξόδων τῆς μετακινήσεως εἰς τοσοῦτον μακρυνὰς ἀποστάσεις καὶ παρὰ τὸ σύντομον χρονικόν διάστημα ἀπὸ τῆς ἀνακοινώσεως τῆς διοργανώσεως μέχρι τῆς πραγματοποιήσεως αὐτῆς, ἐν τούτοις περὶ τοὺς ἑκατὸν συνέδρους προσῆλθον ἀπὸ διάφορα σημεῖα τῆς Β. Ἀμερικῆς (ἐκ Βορρᾶ ἀπὸ τὸ Ἔντμοντον τοῦ Καναδᾶ ἕως Νοτίως ἐκ τῆς Φλώριδος τῶν Η.Π.Α.), προκειμένου νὰ θέσουν τὰ ἐρωτήματά των εἰς τοὺς παρευρισκομένους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον καὶ Τορόντο κ. Μωϋσῆ, ἀλλὰ καὶ  τοὺς λοιπούς παρόντας Κληρικοὺς καὶ γενικὰ νὰ αἰσθανθοῦν τὸ πνεῦμα τῆς ἐνθαρρύνσεως καὶ τῆς ἀδελφοσύνης, νά πληροφορηθοῦν καλύτερον τὰ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τῆς βιώσεως αὐτῆς εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον καὶ νὰ συμμετάσχουν εἰς τὸ λειτουργικὸν πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου.

conference3

Ἀξίζουν ὄντως θερμὰ συγχαρητήρια εἰς τοὺς διοργανωτάς τοῦ Συνεδρίου!

[Περισσοτέρας φωτογραφίας βλ. ΕΔΩ]