Νέα

Συνεδρίασις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς

 

metcouncil4

 

       Τό  Σάββατον 28 Νοεμβρίου/ 11 Δεκεμβρίου 2010, συνεκλήθη  τό Μητροπολιτικόν Συμβούλιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς, ὑπό τήν ἀπό κοινοῦ Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Παύλου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου (μέλους τῆς Ἐπαρχιακῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς). Συμμετεῖχον ἀντιπρόσωποι ἐκ τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὡς μέλη τοῦ Συμβουλίου, διά νά συζητήσουν τά τρέχοντα ζητήματα.

 

 

       Κατά τή διάρκεια τῆς συνεδρίας τοῦ Συμβουλίου, συνεζητήθησαν: ὁ οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς τοῦ παρελθόντος ἔτους, ὁ προϋπολογισμός τοῦ ἑπομένου,  ἡ διάθεσις πόρων διά τήν ἰατροφαρμακευτικήν περίθαλψιν τοῦ ἀνασφαλίστου Ἱεροῦ Κλήρου, ἡ  χρηματοδότησις τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαιδεύσεως,  ἐπανεξετάσθη καί ἀνεθεωρήθη τό Ἑνιαῖον Ἐνοριακόν Καταστατικόν καί ὁ Εἰδικός Κανονισμός τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

 

       Οἱ ἐργασίες τοῦ Συμβουλίου ὡλοκληρώθησαν μέ τήν ἀποφάσιν νά προσκληθῆ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, νά ἐπισκεφθεῖ τήν Ἱερά Μητρόπολιν Ἀμερικῆς.

 

       Τήν ἑπομένην, ἡμέραν Κυριακήν, συνελλειτούργησαν ὁ  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Παῦλος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, συμπαραστατούμενοι ὑπό τῶν εὐλαβεστάτων ἱερέων καί ἱερομονάχων π. Ἐπιφανίου, π. Ἐμμανουήλ, π. Θεοδώρου, π. Μαξίμου, π. Ἀναστασίου, π. Νικολάου, π. Νήφωνος καί π. Μιχαήλ.

 

       Αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ συναντήσεις εἶναι καθοριστικές διά τήν διατήρησιν τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς συνεργασίας μεταξύ τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς.

 

metcouncil1