Νέα

Σύναξις Ἱεροῦ Κλήρου καὶ κοπὴ πίττας

ΤΗΝ Παρασκευήν, 2/15-1-2016, ἐγένετο Σύναξις τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν τριῶν ὁμόρων Μητροπόλεων: Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, Ἀττικῆς καὶ Βοωτίας καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς.

  IMG 5255

Θέμα τῆς Συνάξεως ἦταν ἡ ἐνημέρωσις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τοῦ λεκανοπεδίου τῆς Ἀττικῆς διὰ τὴν πρετοιμασίαν τῆς τελετῆς τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς. Παρὼν ἦτο ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, καθὼς καὶ οἱ παρεπιδημοῦντες ἐν Ἀθήναις Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ Τορόντο κ. Μωϋσῆς. Οἱ μὴ δυνάμενοι νὰ παραστοῦν ἕνεκα κωλύματος Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἐξεπροσωπήθησαν ὑπὸ τῶν Πανοσιολογιωτάτων Ἀρχιμανδριτῶν, π. Γρηγορίου Ταυλαρίου (Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ.Μ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος) καὶ π. Θεοδοσίου Ἁγιοκυπριανίτου (Ἡγουμένου τῆς Ἱ.Μ. Ἁγ. Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς).

 IMG 5192


Μετὰ τὰς προσφωνήσεις καὶ τὰς ὁδηγίας διὰ τὴν τελετὴν τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐγένετο ἡ κοπὴ τῆς πίττας τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.

 IMG 5283

Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ο Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος παρέστη εἰς τὴν κοπὴν τῆς πίττας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, Ἀθικίων Κορινθίας, ἐνῷ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος εἰς τὴν κοπὴν τῆς πίττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας (Βλ. ΕΔΩ). Ἡ κοπὴ πίττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος εἶχε γίνει τὴν προτεραίαν (Βλ. ΕΔΩ).