Νέα

Συνάντησις μετὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας

arvanitopoulos
        Τὴν πρωΐαν τῆς Τρίτης 22-8/4-9-2012, ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀποτελουμένη ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιον καὶ τὸν Ἀρχιγραμματέα αὐτῆς Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μαραθῶνος κ. Φώτιον, μετέβη εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ καὶ ἐγένετο δεκτὴ ὑπὸ τοῦ Ἐξοχωτάτου Ὑπουργοῦ κ. Κωνσταντίνου Ἀρβανιτόπουλου.

         Ἡ συνάντησις, ἡ ὁποία διήρκεσε 45 λεπτά, ἐγένετο εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ κ. Ὑπουργοῦ καὶ κατ’ αὐτὴν ἐπεδόθη εἰς τῆν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν ἐκτενὲς Ὑπόμνημα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. περιγράφον ἀναλυτικῶς τὰ προβλήματα αὐτῆς καὶ προτείνον λύσεις ἐπ’ αὐτῶν. Ἰδιαιτέρως ἐτονίσθη εἰς τὸν κ. Ὑπουργὸν ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν δὲν ἐπιβαρύνει τὸν κρατικὀν προϋπολογισμὸν οὔτε κατὰ ἕν Εὐρώ καὶ τὰ αἰτήματά της εἶναι θεσμικὰ καὶ οὐχὶ οἰκονομικά.