Νέα

Ὀνομαστήρια Σεβ. Μητροπoλίτου Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου

 ΤΗΝ Τρίτη, 7/20.12.2016, τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, ἑώρτασε τὸ Ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, διὰ ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Δράμα.

   onomastiria filippon 2016 1

Στὸ ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο ἔλαβαν μέρος καὶ οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νὰ τιμήσουν τὸν ἑορτάζοντα ἅγιο Ἀδελφό, ὡς καὶ Κληρικοὶ ἀπὸ κοντά, τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχές.

onomastiria filippon 2016 4

ψαλαν ἑόρτια οἱ Ἱεραψάλτες τοῦ Ναοῦ καὶ προσῆλθε μεγάλο πλῆθος ἐκ τοῦ τοπικοῦ Ποιμνίου γιὰ τὴν ἔκφραση εὐχῶν καὶ σεβασμοῦ στὸν σεπτὸ Ποιμενάρχη.

Θεῖο κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.

Στὴν Ἀπόλυση, εὐχὲς ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐξέφρασε ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ἐνῶ ὁ ἑορτἀζων οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος ἀπηύθυνε εὐχαριστίες σὲ ὅλους τοὺς προσελθόντας, δεχθεὶς τὶς εὐχὲς τοῦ ἐκκλησιάσματος κατὰ τὴν διανομὴ τοῦ Ἀντιδώρου.

onomastiria filippon 2016 2

 onomastiria filippon 2016 3