Νέα

Συλλυπητήρια εἰς Ἱεράρχην

        Ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος ἐκφράζει τὰ θερμά αὐτῆς συλλυπητήρια εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιον ἐπὶ τῇ ἐκδημίᾳ τῆς Σεβαστῆς αὐτοῦ μητρὸς, Δήμητρας Λουδάρου. Εἴθε ἡ Κύριος νὰ παρέχῃ εἰς τὸν Σεβασμιώτατον καὶ τοὺς οἰκίους αὐτοῦ τὴν ἐξ ὕψους παρηγορίαν.

Περὶ τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας βλ. περισσότερα

Εἰςτὸν ἰστότοπον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας