Νέα

Σημαντικὴ Ἐκδήλωση στὴν Πάτρα

Τό Σάββατο, 3/16.4.2016, παραμονὴ τῆς Ε’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στὴν Ἁγία Μαρία τὴν Αἰγυπτία, πραγματοποιήθηκε σημαντικὴ Ἐκδήλωση τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν ἀποστολικὴ πόλη τῶν Πατρῶν.

ekdpatr1

τοπικὴ Ἱερὰ Μητρόπολη Γ.Ο.Χ. Ἀχαΐας καὶ πάσης Πελοποννήσου καὶ ὁ Σύλλογος «Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς» Ἰωαννίνων ὀργάνωσαν τὴν Ἐκδήλωση μὲ κύριο θέμα: «Μία πνευματικὴ πορεία: Ἀπὸ τὴν Ἀκολασία... στὴ Θέωση», ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὸν Βίο τῆς ἑορταζομένης Ἁγίας, μὲ ὥρα ἐνάρξεως τὴν 17.30’, διαρκείας πλέον τῶν δύο ὡρῶν, στὸ θέατρο «Πάνθεον» στὴν ὁδὸ Γούναρη 34 στὸ κέντρο τῶν Πατρῶν.

ekdpatr2

Στὴν ἐπιτυχῆ Ἐκδήλωση παρέστη καὶ ἐπευλόγησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ Ποιμενάρχης τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως κ. Καλλίνικος, ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλος Καραΐσκος, Κληρικοί μας ἀπὸ τὴν Πάτρα, Ἠλεία καὶ Κορινθία καὶ μεγάλο πλῆθος πιστῶν καὶ λοιπῶν ἐνδιαφερομένων.

ekdpatr3

ἐναρκτήρια Εἰσαγωγὴ ἔγινε ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς» κ. Κων. Σάββα.  κ. Διον. Κυπριώτης, Διευθυντὴς Δημ. Σχολείου στὴν Ἠλεία, Ἱεροψάλτης καὶ Ἱεροκήρυκας στὸν Ναὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Ἀμαλιάδος, κύριος συντονιστὴς καὶ παρουσιαστὴς τῆς Ἐκδηλώσεως, ἔκανε εἰσαγωγὴ ἐπὶ τοῦ μουσικοῦ μέρους αὐτῆς.

ekdpatr4

Χορωδία «Πάτριον Ἀναλόγιον» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, μὲ Χοράρχη τὸν κ. Ἰωάννη Κιαχόπουλο, ἀπέδωσε μὲ ἐπιτυχία ὕμνους τῆς κατανυκτικῆς περιόδου τοῦ Τριωδίου.

κολούθησαν τρεῖς Εἰσηγήσεις σχετικὰ μὲ τὴν πρωτοφανῆ ἀλλοίωση τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Ἤθους τῆς Πατρίδος μας ἀπὸ τὴν πρόσφατη ψήφιση ἐκ μέρους τοῦ Κοινοβουλίου τοῦ λεγομένου «Συμφώνου Συμβίωσης» προσώπων τοῦ ἰδίου φύλου.

ekdpatr5

πρώτη Ὁμιλία εἶχε τίτλο: «Ὁμοφυλοφιλία: ἐκ γενετῆς ἤ ἐπίκτητη» καὶ ἦταν ἀπὸ τὴν φοιτήτρια Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων δ. Μαρία Κωνσταντινίδου.

ekdpatr6

δεύτερη Ὁμιλία εἶχε τίτλο: «Ψυχολογικὴ Ἀνάλυση τοῦ φαινομένου τῆς ἐπιδράσεως τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν ἐπιρροῶν στὰ κρίσιμα στάδια τῆς πορείας τῆς ζωῆς, τὴν παιδικὴ καὶ ἐφηβικὴ ἡλικία» καὶ ἦταν ἀπὸ τὴν Ψυχολόγο κ. Αἰκατερίνη Κατσώρη.

ekdpatr7

δὲ τρίτη Ὁμιλία εἶχε τίτλο: «Ἀπὸ ὁποιαδήποτε κατάσταση ἡ διὰ τῆς μετανοίας ἐπιστροφὴ καὶ σωτηρία εἶναι μονόδρομος, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ φαινομένου ποὺ ὀνομάζεται Μαρία Αἰγυπτία» καὶ ἦταν ἀπὸ τὸν θεολόγο κ. Ἀθανάσιο Παναγῆ.

Οἱ ἐμπεριστατωμένες Ὁμιλίες τριῶν ἐκλεκτῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας μας προξένησαν βαθειὰ ἐντύπωση, ὁδήγησαν σὲ οὐσιαστικὸ προβληματισμὸ καὶ ἀπέδειξαν τὸ ἐνδιαφέρον μας ἀπὸ Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πλευρᾶς ἐπὶ καιρίων καὶ ἐπικαίρων θεμάτων τῆς σήμερον.

Χορωδία «Πάτριον Ἀναλόγιον» ὑπὸ τὸν κ. Ἰωάννη Κιαχόπουλο συνέχισε τὸ πρόγραμμά της μὲ ὕμνους σχετικοὺς μὲ τὴν συγκλονιστικὴ μετάνοια τῆς πόρνης τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ ὁποία ἔλαβε παρὰ Κυρίου τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν της.

ekdpatr9

Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος ἐπιλόγησε καταλλήλως καὶ πρόσφερε ἄνθη καὶ ἀναμνηστικὰ δῶρα-βιβλία στοὺς Ὁμιλητὲς καὶ συντελεστὲς τῆς Ἐκδηλώσεως, ἐποίησε τὴν Ἀπόλυση καὶ ἡ Χορωδία ἔψαλε τὸ Πολυχρόνιον αὐτοῦ.

ekdpatr8

Στὸν δὲ προθάλαμο τοῦ θεάτρου προσφέρθηκαν κατάλληλα γιὰ τὴν περίσταση καὶ τὴν περίοδο κεράσματα.

ὅλη Ἐκδήλωση, μὲ τὴν ἀρτιότητα τοῦ πλουσίου προγράμματός της, ὀργανωτικῶς καὶ ποιοτικῶς, ἡ ὁποία καὶ μαγνητοσκοπήθηκε, ἀπέσπασε τὴν γενικὴ ἱκανοποίηση καὶ ἐπιδοκιμασία, γεγονὸς αἰσιόδοξο καὶ ἐλπιδοφόρο.

ekdpatr11