Νέα

Ποιμαντορικὴ Ἐπίσκεψις εἰς Βόλον

Τὸ Σάββατον 4ην / 17ην Ὀκτωβρίου 2015, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου, πρό τῆς ἑσπέρας, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος μετέβη εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του ὡς Τοποτηρητοῦ τῆς Μητροπόλεως.

Volos1

Μετὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ ἠκολούθησε συζήτησις εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ναοῦ, μὲ τῆν συμμετοχὴν τῶν Κληρικῶν τῆς πόλεως, τῶν Ἐπιτρόπων καὶ παντὸς ἐνδιαφερομένου, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Θεοφιλέστατος ἀπήντησεν εἰς τὰς ἐρωτήσεις τῶν προσελθόντων καὶ ἤκουσε τὰς ἀπόψεις των περὶ τῆς διαμορφωθείσης καταστάσεως.

Volos2

Τὴν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς 5/18 Ὀκτωβρίου, ὁ Θεοφιλέστατος ἐτέλεσε τὴν Ἀρχιερατικὴν Θ. Λειτουργίαν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν.

Volos3