Νέα

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ Κονγκὸ

Congo7

ΑΠΟ 24.6/7.7 ἕως 12/25.7.2014, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κανάγκας Κονγκὸ τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, μετέβη γιὰ μία νέα ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι στὶς πολυπληθεῖς Ἱεραποστολικὲς Κοινότητες στὸ Κονγκὸ καὶ τὸ Κονγκὸ Μπραζαβὶλ τῆς ἀχανοῦς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς.

 

Congo2

Παρὰ τὶς ἰδιαίτερα δυσμενεῖς καὶ ἐν πολλοῖς πρωτόγονες συνθῆκες στὶς περιοχὲς αὐτές, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μεταξὺ ἄλλων

Congo5


α) ἐλειτούργησε στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς Τιμίου Προδρόμου Κινσάσας, Ἁγίων Ἀποστόλων Κανάγκας, Ἁγίου Νικολάου Νγκάντζας, Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου Μπάντακας καὶ Ἁγίου Γεωργίου Μπραζαβίλ·

Congo4

 

Congo6

 

Congo9


β) χειροτόνησε δύο Ἱερεῖς καὶ ἕναν Διάκονο γιὰ τὴν Κινσάσα, ἕναν Ἱερέα γιὰ τὴν περιοχὴ Μπουτζιμάγι, δύο Ἱερεῖς καὶ ἕναν Διάκονο γιὰ τὴν Κανάγκα, καὶ τρεῖς Ἱερεῖς καὶ ἕναν Διάκονο γιὰ τὴν περιοχὴ Ἐκουατὲρ (Ἰσημερία), ὥστε ὁ Κλῆρος ἐκεῖ νὰ ἀνέρχεται συνολικὰ σὲ 38 Ἱερεῖς καὶ 8 Διακόνους·

Congo1


γ) ἐπισκέφθηκε τὴν νεοϊδρυθεῖσα Ἱεραποστολὴ στὴν περιοχὴ τῆς Ἰσημερίας, μὲ πρωτεύουσα τὴν Μπάντακα, καὶ μὲ φροντίδα του ἀγοράσθηκε οἰκόπεδο γιὰ τὴν ἀνέγερσι Ναοῦ καὶ Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου· τὴν περιοχὴ αὐτὴ ἐπισκέπτεται Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος γιὰ πρώτη φορὰ καὶ ἤδη ἐντὸς τριῶν ἐτῶν Ὀρθοδόξου παρουσίας ἔχουν βαπτισθῆ ἄνω τῶν χιλίων ἰθαγενῶν, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων εὑρίσκονται στὴν περιοχὴ Μπολόμπα, σὲ ἀπόστασι τριῶν ἡμερῶν ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα τοῦ νομοῦ·

Congo3


δ) διεξήγαγε πολύωρες συνάξεις μὲ τοὺς Κληρικούς, ἐβάπτισε παιδιά, συμβούλευσε καὶ συμπαραστάθηκε πονεμένους ἀνθρώπους καὶ γενικὰ φρόντισε γιὰ τὴν καλύτερη διοργάνωσι τῆς Ἱεραποστολῆς·

Congo8


ε) ἐνέδυσε μὲ τὰ ράσα τοῦ Δοκίμου Μοναχοῦ δύο νέους, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν καὶ τὰ πρῶτα μέλη τῆς ὑπὸ ἵδρυσιν Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴν Κανάγκα, στὴν ὁποίαν προΐσταται ὁ Ἀρχιμ. π. Μᾶρκος·

Congo12

καὶ
στ) φρόντισε γιὰ τὴν ἀποπεράτωσι τῆς Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ Κονγκὸ Μπραζαβίλ.

Congo10


Ἡ ποιμαντικὴ αὐτὴ ἐπίσκεψις ἦταν ἰδιαίτερα κοπιώδης καὶ ἐπικίνδυνη, ἀλλὰ καὶ πλουσίως εὐλογημένη πρὸς ἐνίσχυσιν καὶ ἀνακούφισιν Κλήρου καὶ Λαοῦ.

Congo11


● Ἀπευθύνεται ἔκκλησις στοὺς δυναμένους, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς προσευχές τους, νὰ συνδράμουν ἐνισχυτικῶς στὸ εὐλογημένο ἱεραποστολικὸ ἔργο διαδώσεως καὶ ἑδραιώσεως τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχουν τεράστιες ἀνάγκες λόγῳ ἐλλείψεως οἰκοδομικῶν ὑλικῶν, λειτουργικῶν βιβλίων, ἱ. Εἰκόνων καὶ ἱ. Ἀμφίων, καὶ γενικὰ ἐκκλησιαστικῶν σκευῶν καὶ εἰδῶν. Κάθε προσφορὰ εἴτε σὲ χρήματα εἴτε σὲ εἴδη εἶναι πολύτιμη καὶ ἀξιοποιεῖται δεόντως. Ἐπίσης, ἡ συνδρομὴ ὅσων γνωρίζουν τὴν γαλλικὴ γλῶσσα, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἐπίσημη τῶν δύο χωρῶν τοῦ Κονγκό, θὰ εἶναι ἰδιείτερα χρήσιμη στὴν ἐπιτέλεσι ἀναγκαίου μεταφραστικοῦ ἔργου ὑπὲρ τῆς Ἱεραποστολῆς. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι γιὰ τὴν παροχὴ βοηθείας καὶ συνεργασίας παρακαλοῦνται ὅπως ἐπικοινωνήσουν μὲ τὸν Θεοφιλ. Τοποτηρητὴ Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).