Νέα

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ Κονγκὸ

Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κανάγκας τοῦ Κονγκὸ τῆς Κεντρ. Ἀφρικῆς, μετέβη ἐκεῖ γιὰ μία ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι, ἀφιχθεὶς ἀεροπορικῶς στὴν πρωτεύουσα Κινσάσα τὴν Τετάρτη, 23.6/6.7.2016.

 

Τὴν ἑπομένη, ἑορτὴ τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου, λειτούργησε σὲ ἑορτάζοντα Ναὸ στὸ Λιμὲτ μὲ τοπικοὺς Κληρικοὺς καὶ προέβη στὴν χειροτονία ἑνὸς Ἱερέως (π. Ρωμανοῦ) καὶ ἑνὸς Διακόνου (π. Προδρόμου).

YpodoxiKanaga


Τὴν ἑπομένη μετέβη στὴν Κανάγκα, ὅπου ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπὸ τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο π. Πρόδρομο, τὸν Ἀρχιμ. π. Μᾶρκο καὶ πλῆθος πιστῶν.

XeirotTsiluba


Τὸ Σάββατο, 26 Ἰουν. / 9 Ἰουλ., λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Χαραλάμπους στὴν Τσιλούμπα καὶ προέβη στὴν χειροτονία ἑνὸς Ἱερέως (π. Φιλίππου) καὶ ἑνὸς Διακόνου (π. Κυρίλλου).

Tsiluba


Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας ἐκείνης πραγματοποιήθηκε Σύναξις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἐπαρχίας τοῦ Δυτ. Κασάϊ, ὅπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα καὶ ἔγιναν βελτιωτικὲς προτάσεις καὶ σχέδια γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη ἱεραποστολικὴ παρουσία καὶ ἀνάπτυξι. Πολλοὶ Κληρικοὶ διήνυσαν μεγάλες ἀποστάσεις, μέχρι καὶ 240 χιλιομέτρων, μὲ τὰ πόδια (!), προκειμένου νὰ δοῦν τὸν Ἐπίσκοπό τους, νὰ λάβουν τὴν εὐλογία του καὶ νὰ συμμετάσχουν στὴν Ἱερατικὴ Σύναξι.

SynaxisKlirou


Τὴν Κυριακή, 27 Ἰουν. / 10 Ἰουλ., ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος λειτούργησε μὲ ἀρκετοὺς Κληρικοὺς στὴν κεντρικὴ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καὶ χειροτόνησε Πρεσβύτερο τὸν π. Τιμόθεο (Διάκονο ἀπὸ τὸ 2008) καὶ Διάκονο τὸν π. Σαμουὴλ γιὰ τὴν Ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.

AgNektarios


ποιμαντικὴ ὅμως ἐπίσκεψις τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου διακόπηκε αἰφνιδίως, λόγῳ σοβαροῦ προβλήματος τῆς ὑγείας του, τὸ ὁποῖο τὸν ἀνάγκασε νὰ ἐπιστρέψη ἐσπευσμένως στὴν Ἑλλάδα πρὸς ἀποθεραπείαν του.

AgNektarios2