Νέα

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Τσεχία καὶ Σλοβακία

Πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὀλιγοήμερη ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας, στὶς μικρὲς Κοινότητές μας στὴν Τσεχία καὶ Σλοβακία.

Tch1

Στὴν Τσεχία, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς, στὸ Γιεζντοβίτσε, τελέσθηκε ἡ ἑορτὴ αὐτοῦ τὸ Σάββατο, 19.6/2.7.2016, μὲ Θεία Λειτουργία τοῦ Θεοφιλ. Γαρδικίου καὶ συμμετοχὴ τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ. π. Ἱερεμίου Τσβάκ, τοῦ Αἰδ. π. Γεωργίου Γιάν, μεταφραστοῦ, καὶ τοῦ Αἰδ. π. Χαρίτωνος Μράζεκ. Τὸ ἔτος ποὺ διανύουμε εἶναι ἐπετειακὸ τῶν 120 ἐτῶν ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (1896) καὶ τῶν 50 ἐτῶν ἀπὸ τῆς κοιμήσεώς του (+19.6.1966). Στὶς Ὁμιλίες του τόσο στὸν Ἑσπερινὸ τῆς παραμονῆς ὅσο καὶ στὴν Θεία Λειτουργία, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης ἀναφέρθηκε στὰ κύρια γνωρίσματα τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου (ἀγάπη ἀληθείας, ἀσκητικότητα, προσευχητικότητα, λειτουργικότητα) καὶ στὸ μήνυμά του πρὸς ἐμᾶς σήμερα.

Tch2

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας ἐκείνης, τελέσθηκαν τὰ Θυρανοίξια τοῦ νέου διαμορφωθέντος Ναοῦ μας στὸ ἰσόγειο κτηρίου στὴν Πράγα, πρωτεύουσα τῆς Τσεχίας, ἀφιερωμένου στοὺς Ἁγίους Ἀρχαγγέλους καὶ στὸν Ἅγιο Ἱεράρχη Φιλάρετο τὸν νέο Ἀσκητὴ καὶ Ὁμοληγητὴ (+1985), τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Θυρανοιξίων ἔγινε ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμη καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐψάλη ὁ ἀναστάσιμος Ἑσπερινός, στὸν ὁποῖον χοροστάτησε καὶ μίλησε καταλλήλως γιὰ τὴν σημασία τοῦ γεγονότος. Ἦταν ἐντυπωσιακό, ὅτι προσῆλθε συνεργεῖο τοῦ κυρίου τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ τῆς τσεχικῆς πρωτευούσης PRAHA-TV, τὸ ὁποῖο προέβαλε τὰ Θυρανοίξια καὶ ἀπόσπασμα συνεντεύξεως ποὺ παραχωρήθηκε ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Γαρδικίου.

Tch3

 

Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, 20 Ἰουν./3 Ἰουλ., ὁ ἐξ Ἑλλάδος Ἐπίσκοπος μὲ τοὺς τρεῖς προαναφερθέντας Κληρικοὺς τέλεσαν τὴν Θεία Λειτουργία στὸν νέο ὡραῖο Ἱερὸ Ναό. Πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξί της, ὁ Θεοφιλ. κ. Κλήμης χειροθέτησε Ἀναγνώστη τὸν ἀδ. Πέτρο Μαρτακίδη, ἐκ τῶν στελεχῶν τῆς Ἐπισκοπῆς, καὶ πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία σχετικὰ μὲ τὴν νίκη ἐπὶ τοῦ θανάτου, πνευματικοῦ καὶ αἰωνίου, ποὺ εὐαγγελίζεται ἡ Ἐκκλησία καὶ ἐπέδειξαν οἱ Ἅγιοι στὴν ζωή τους.

Tch4

Στὶς Ἀκολουθίες τοῦ Σαββατοκύριακου παρίστατο καὶ μικρὴ ὁμάδα πιστῶν μας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα (ἀπὸ τὴν Ἐνορία Ἀναλήψεως Πατρῶν), πέραν τῶν δύο λαϊκῶν συνοδῶν τοῦ Ἐπισκόπου. Κατὰ τὴν παραμονὴ στὴν Τσεχία, κατὰ τὴν ὁποία δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ γίνη καὶ ἐπίσκεψις στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου στὸ Βέλκε Μεζιρίτσι, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μὲ Κληρικοὺς καὶ ἄλλα ἐνδιαφερόμενα πρόσωπα.

Tch5

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 21 Ἰουν./4 Ἰουλ., ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἀφίχθηκε ὁδικῶς στὸ Μιχαλάνυ, στὸ νοτιο-ανατολικὸ ἄκρο τῆς Σλοβακίας, στὰ σύνορα μὲ τὴν Οὑγγαρία. Ἐκεῖ τὸ ἑπόμενο πρωϊνὸ τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ τοπικοῦ Ἁγίου Βασιλομάρτυρος Ροστισλάβου, ἐκφωνήσας καὶ ἑόρτια Ὁμιλία, κατὰ τὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος Αἰδ. π. Βλαδίμηρος Μοχορίτα καὶ ὁ Αἰδ. π. Γεώργιος Γιάν. Παρίσταντο ὀλίγοι τοπικοὶ πιστοὶ καὶ ὡρισμένοι προσελθόντες ἀπὸ μικρὲς ὁμάδες πιστῶν μας, οἱ ὁποῖες ὑφίστανται στὴν Πολωνία.

Tch6

Μὲ τοὺς Κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ἀδελφοὺς ἔγιναν ἐνδιαφέρουσες συναντήσεις ἐπὶ ποιμαντικῶν καὶ πνευματικῶν θεμάτων. Τέλος, τὸ βράδυ τῆς Τετάρτης, 23 Ἰουν./6 Ἰουλ., ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ἐπέστρεψε ἀεροπορικῶς στὴν Ἑλλάδα μέσῳ Βουδαπέστης Οὑγγαρίας.