Νέα

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Τσεχία καὶ Σλοβακία

ts1

ΧΑΡΙΤΙ Θεοῦ, πραγματοποιήθηκε ἡ τέταρτη ποιμαντικὴ ἐπίσκεψις στὶς Κοινότητές μας τῆς  Γνησίας  Ὀρθοδοξίας  στὴν Τσεχία  καὶ  Σλοβακία  ἀπὸ  τὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. Κλήμη, μὲ τὴν νέα πλέον ἰδιότητά  του  ὡς  Τοποτηρητοῦ  τῆς προσφάτως Συνοδικῶς ἱδρυθείσης Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας.


Στὸ ταξίδι αὐτὸ συμμετεῖχαν καὶ ὁ Αἰδεσιμ. π. Γεώργιος Γιάν, τσέχος τὴν καταγωγὴν Ἱερεύς μας, ὡς μεταφραστής, καὶ οἱ ἀδ. Ἐλευθέριος Καραμέτσης, Ἱεροψάλτης, καὶ ἀδ. Χρῖστος Γιατρᾶκος, ὑποδιακονῶν.

[Τὸ ἄρθρο σὲ μορφή pdf ΕΔΩ]